• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
40
250N
243
500N
6737
1292
6235
1TR
2982
2,5TR
85627
93514
72477
34114
71047
63215
01055
5TR
92634
94192
10TR
29998
40TR
09613
ĐB
99272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/09/16

0555
113 14 14 15 6
227 772 77
334 37 35 882
447 43 40 998 92 92

Đà Nẵng - 03/09/16

0123456789
40
1292
2982
4192
9272
243
9613
3514
4114
2634
6235
3215
1055
6737
5627
2477
1047
9998
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
83
250N
397
500N
0413
4066
3962
1TR
6206
2,5TR
39468
85307
83830
30716
05951
45645
51861
5TR
79956
94564
10TR
90639
40TR
07548
ĐB
38229

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 03/09/16

007 06 556 51
116 13 664 68 61 66 62
229 7
339 30 883
448 45 997

Quảng Ngãi - 03/09/16

0123456789
3830
5951
1861
3962
83
0413
4564
5645
4066
6206
0716
9956
397
5307
9468
7548
0639
8229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
42
250N
473
500N
5069
4196
6612
1TR
0195
2,5TR
20895
99348
46976
09289
07492
93042
27673
5TR
67332
35172
10TR
68903
40TR
43216
ĐB
57646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 03/09/16

003 5
116 12 669
2772 76 73 73
332 889
446 48 42 42 995 92 95 96

Đắk Nông - 03/09/16

0123456789
42
6612
7492
3042
7332
5172
473
7673
8903
0195
0895
4196
6976
3216
7646
9348
5069
9289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
89
250N
768
500N
4698
8479
5936
1TR
4449
2,5TR
91280
23821
17726
10272
79251
06712
24175
5TR
07156
76974
10TR
72870
40TR
04026
ĐB
22018

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/09/16

0556 51
118 12 668
226 21 26 770 74 72 75 79
336 880 89
449 998

Gia Lai - 02/09/16

0123456789
1280
2870
3821
9251
0272
6712
6974
4175
5936
7726
7156
4026
768
4698
2018
89
8479
4449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
63
250N
015
500N
9678
8249
2962
1TR
9391
2,5TR
07771
64071
57961
58250
07262
57110
04398
5TR
84008
40667
10TR
25788
40TR
38799
ĐB
03988

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 02/09/16

008 550
110 15 667 61 62 62 63
2771 71 78
3888 88
449 999 98 91

Ninh Thuận - 02/09/16

0123456789
8250
7110
9391
7771
4071
7961
2962
7262
63
015
0667
9678
4398
4008
5788
3988
8249
8799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
82
250N
844
500N
5465
3606
0807
1TR
7848
2,5TR
75726
72017
94193
23760
70968
93456
37107
5TR
76972
35985
10TR
91146
40TR
37757
ĐB
63465

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 01/09/16

007 06 07 557 56
117 665 60 68 65
226 772
3885 82
446 48 44 993

Bình Định - 01/09/16

0123456789
3760
82
6972
4193
844
5465
5985
3465
3606
5726
3456
1146
0807
2017
7107
7757
7848
0968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
473
500N
1333
7764
2961
1TR
3606
2,5TR
26449
65681
99870
86642
04994
44345
64837
5TR
31833
76770
10TR
12454
40TR
31616
ĐB
49089

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 01/09/16

006 554 51
116 664 61
2770 70 73
333 37 33 889 81
449 42 45 994

Quảng Bình - 01/09/16

0123456789
9870
6770
51
2961
5681
6642
473
1333
1833
7764
4994
2454
4345
3606
1616
4837
6449
9089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
32
250N
560
500N
1046
0395
3566
1TR
4484
2,5TR
91657
81803
66619
54599
80160
44346
52750
5TR
01295
61516
10TR
24431
40TR
36223
ĐB
87856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 01/09/16

003 556 57 50
116 19 660 66 60
223 7
331 32 884
446 46 995 99 95

Quảng Trị - 01/09/16

0123456789
560
0160
2750
4431
32
1803
6223
4484
0395
1295
1046
3566
4346
1516
7856
1657
6619
4599
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1