• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
47
250N
050
500N
0946
5093
5615
1TR
1172
2,5TR
30610
64374
42141
11344
18220
54155
77675
5TR
81221
39885
10TR
19605
40TR
45627
ĐB
39350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/08/16

005 550 55 50
110 15 6
227 21 20 774 75 72
3885
441 44 46 47 993

Đà Nẵng - 03/08/16

0123456789
050
0610
8220
9350
2141
1221
1172
5093
4374
1344
5615
4155
7675
9885
9605
0946
47
5627
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
55
250N
581
500N
3317
7601
1701
1TR
5749
2,5TR
95637
82867
13321
58201
56223
75074
07330
5TR
03478
14702
10TR
18272
40TR
09444
ĐB
23713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/08/16

002 01 01 01 555
113 17 667
221 23 772 78 74
337 30 881
444 49 9

Khánh Hòa - 03/08/16

0123456789
7330
581
7601
1701
3321
8201
4702
8272
6223
3713
5074
9444
55
3317
5637
2867
3478
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
50
250N
642
500N
1938
8928
7843
1TR
3847
2,5TR
35720
02067
81983
57693
56490
39905
53119
5TR
21259
10168
10TR
77169
40TR
33140
ĐB
82137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/08/16

005 559 50
119 669 68 67
220 28 7
337 38 883
440 47 43 42 993 90

Đắk Lắk - 02/08/16

0123456789
50
5720
6490
3140
642
7843
1983
7693
9905
3847
2067
2137
1938
8928
0168
3119
1259
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
351
500N
8334
7335
6546
1TR
2762
2,5TR
81902
00064
58891
06003
17405
17857
36821
5TR
58984
63555
10TR
22201
40TR
70242
ĐB
69723

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 02/08/16

001 02 03 05 555 57 51
112 664 62
223 21 7
334 35 884
442 46 991

Quảng Nam - 02/08/16

0123456789
351
8891
6821
2201
12
2762
1902
0242
6003
9723
8334
0064
8984
7335
7405
3555
6546
7857
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
14
250N
094
500N
4769
3692
9125
1TR
2132
2,5TR
44044
69515
71441
32756
36784
17469
79956
5TR
68920
58319
10TR
13262
40TR
34232
ĐB
20445

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 01/08/16

0556 56
119 15 14 662 69 69
220 25 7
332 32 884
445 44 41 992 94

Thừa T. Huế - 01/08/16

0123456789
8920
1441
3692
2132
3262
4232
14
094
4044
6784
9125
9515
0445
2756
9956
4769
7469
8319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
98
250N
511
500N
3157
0458
5692
1TR
9528
2,5TR
95745
11938
27768
10445
81580
98053
61221
5TR
28842
37304
10TR
73654
40TR
87566
ĐB
26973

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/08/16

004 554 53 57 58
111 666 68
221 28 773
338 880
442 45 45 992 98

Phú Yên - 01/08/16

0123456789
1580
511
1221
5692
8842
8053
6973
7304
3654
5745
0445
7566
3157
98
0458
9528
1938
7768
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1