• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
17
250N
444
500N
3881
8865
4013
1TR
1631
2,5TR
23779
47846
82817
96439
44342
21322
85804
5TR
03187
28339
10TR
04092
40TR
71575
ĐB
918267

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/04/16

004 5
117 13 17 667 65
222 775 79
339 39 31 887 81
446 42 44 992

Khánh Hòa - 03/04/16

0123456789
3881
1631
4342
1322
4092
4013
444
5804
8865
1575
7846
17
2817
3187
8267
3779
6439
8339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
59
250N
850
500N
2624
5919
9275
1TR
1861
2,5TR
99181
56138
86306
53719
44135
07621
83754
5TR
71018
79304
10TR
35173
40TR
39291
ĐB
137324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/04/16

004 06 554 50 59
118 19 19 661
224 21 24 773 75
338 35 881
4991

Kon Tum - 03/04/16

0123456789
850
1861
9181
7621
9291
5173
2624
3754
9304
7324
9275
4135
6306
6138
1018
59
5919
3719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
37
250N
825
500N
9888
5661
3781
1TR
0139
2,5TR
25192
91790
87562
92078
11305
13123
54360
5TR
95883
99359
10TR
89052
40TR
88351
ĐB
06983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/04/16

005 551 52 59
1662 60 61
223 25 778
339 37 883 83 88 81
4992 90

Đà Nẵng - 02/04/16

0123456789
1790
4360
5661
3781
8351
5192
7562
9052
3123
5883
6983
825
1305
37
9888
2078
0139
9359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
81
250N
287
500N
9357
1093
2318
1TR
3011
2,5TR
03391
57478
45505
71182
68418
94303
59966
5TR
92000
50881
10TR
84133
40TR
34400
ĐB
94412

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/04/16

000 00 05 03 557
112 18 11 18 666
2778
333 881 82 87 81
4991 93

Quảng Ngãi - 02/04/16

0123456789
2000
4400
81
3011
3391
0881
1182
4412
1093
4303
4133
5505
9966
287
9357
2318
7478
8418
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
20
250N
078
500N
9399
9903
4961
1TR
0102
2,5TR
93795
28382
22341
01397
22776
24573
10830
5TR
45614
57082
10TR
56156
40TR
18945
ĐB
57504

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/04/16

004 02 03 556
114 661
220 776 73 78
330 882 82
445 41 995 97 99

Đắk Nông - 02/04/16

0123456789
20
0830
4961
2341
0102
8382
7082
9903
4573
5614
7504
3795
8945
2776
6156
1397
078
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
48
250N
525
500N
2724
7922
9038
1TR
0098
2,5TR
18979
07384
61515
89866
45275
79642
86285
5TR
87471
94274
10TR
05484
40TR
70021
ĐB
37300

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/04/16

000 5
115 666
221 24 22 25 771 74 79 75
338 884 84 85
442 48 998

Gia Lai - 01/04/16

0123456789
7300
7471
0021
7922
9642
2724
7384
4274
5484
525
1515
5275
6285
9866
48
9038
0098
8979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
80
250N
051
500N
9598
0492
0439
1TR
7172
2,5TR
85043
61099
22617
01516
76127
64025
51714
5TR
44089
30149
10TR
79024
40TR
99450
ĐB
92909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/04/16

009 550 51
117 16 14 6
224 27 25 772
339 889 80
449 43 999 98 92

Ninh Thuận - 01/04/16

0123456789
80
9450
051
0492
7172
5043
1714
9024
4025
1516
2617
6127
9598
0439
1099
4089
0149
2909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1