• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 06:34:18 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
30
250N
307
500N
6713
5555
8403
1TR
5024
2,5TR
42622
51240
28549
58000
59504
04096
47350
5TR
83921
48023
10TR
01037
40TR
72685
ĐB
724393

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 03/03/16

000 04 03 07 550 55
113 6
221 23 22 24 7
337 30 885
440 49 993 96

Bình Định - 03/03/16

0123456789
30
1240
8000
7350
3921
2622
6713
8403
8023
4393
5024
9504
5555
2685
4096
307
1037
8549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
79
250N
167
500N
6870
7024
1929
1TR
9700
2,5TR
54619
70449
30829
55036
92384
78703
72366
5TR
07351
41097
10TR
15196
40TR
64614
ĐB
681520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 03/03/16

003 00 551
114 19 666 67
220 29 24 29 770 79
336 884
449 996 97

Quảng Bình - 03/03/16

0123456789
6870
9700
1520
7351
8703
7024
2384
4614
5036
2366
5196
167
1097
79
1929
4619
0449
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
31
250N
003
500N
6342
2913
4913
1TR
6028
2,5TR
82723
16659
92905
85351
20506
95601
11768
5TR
01506
54806
10TR
99634
40TR
31177
ĐB
588041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 03/03/16

006 06 05 06 01 03 559 51
113 13 668
223 28 777
334 31 8
441 42 9

Quảng Trị - 03/03/16

0123456789
31
5351
5601
8041
6342
003
2913
4913
2723
9634
2905
0506
1506
4806
1177
6028
1768
6659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
87
250N
703
500N
2944
4644
5836
1TR
5969
2,5TR
08499
12073
74665
56878
18811
03744
67371
5TR
24295
41285
10TR
57023
40TR
92511
ĐB
721940

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/03/16

003 5
111 11 665 69
223 773 78 71
336 885 87
440 44 44 44 995 99

Đà Nẵng - 02/03/16

0123456789
1940
8811
7371
2511
703
2073
7023
2944
4644
3744
4665
4295
1285
5836
87
6878
5969
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
03
250N
733
500N
5015
8274
2880
1TR
0442
2,5TR
34181
11244
75094
71202
70041
71239
20224
5TR
62451
34029
10TR
80964
40TR
05834
ĐB
010796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/03/16

002 03 551
115 664
229 24 774
334 39 33 881 80
444 41 42 996 94

Khánh Hòa - 02/03/16

0123456789
2880
4181
0041
2451
0442
1202
03
733
8274
1244
5094
0224
0964
5834
5015
0796
1239
4029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
74
250N
137
500N
5667
9005
4097
1TR
2618
2,5TR
97127
34551
28279
51803
48877
64622
11747
5TR
77712
94969
10TR
34055
40TR
73245
ĐB
001429

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 01/03/16

003 05 555 51
112 18 669 67
229 27 22 779 77 74
337 8
445 47 997

Đắk Lắk - 01/03/16

0123456789
4551
4622
7712
1803
74
9005
4055
3245
137
5667
4097
7127
8877
1747
2618
8279
4969
1429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
53
250N
112
500N
2071
9199
5246
1TR
7735
2,5TR
09157
47079
51693
59928
69493
28177
22245
5TR
45605
16427
10TR
09003
40TR
71484
ĐB
903041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 01/03/16

003 05 557 53
112 6
227 28 779 77 71
335 884
441 45 46 993 93 99

Quảng Nam - 01/03/16

0123456789
2071
3041
112
53
1693
9493
9003
1484
7735
2245
5605
5246
9157
8177
6427
9928
9199
7079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1