• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 08:45:21 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
96
250N
799
500N
7775
1461
9281
1TR
1613
2,5TR
74225
72764
59898
00060
74153
85479
75895
5TR
22981
17087
10TR
84572
40TR
70196
ĐB
619972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/02/16

0553
113 664 60 61
225 772 72 79 75
3881 87 81
4996 98 95 99 96

Đà Nẵng - 03/02/16

0123456789
0060
1461
9281
2981
4572
9972
1613
4153
2764
7775
4225
5895
96
0196
7087
9898
799
5479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
61
250N
094
500N
2745
2263
3972
1TR
2372
2,5TR
14206
43844
99104
69811
70329
11532
22550
5TR
67913
80160
10TR
45411
40TR
48695
ĐB
914672

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/02/16

006 04 550
111 13 11 660 63 61
229 772 72 72
332 8
444 45 995 94

Khánh Hòa - 03/02/16

0123456789
2550
0160
61
9811
5411
3972
2372
1532
4672
2263
7913
094
3844
9104
2745
8695
4206
0329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
64
250N
336
500N
3412
2426
9111
1TR
9938
2,5TR
86815
09033
26114
45364
07041
44277
20598
5TR
20026
37710
10TR
45718
40TR
58920
ĐB
775967

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/02/16

05
118 10 15 14 12 11 667 64 64
220 26 26 777
333 38 36 8
441 998

Đắk Lắk - 02/02/16

0123456789
7710
8920
9111
7041
3412
9033
64
6114
5364
6815
336
2426
0026
4277
5967
9938
0598
5718
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
56
250N
714
500N
0700
5995
1083
1TR
6488
2,5TR
95556
06445
54390
11510
38448
15593
65371
5TR
35966
48503
10TR
31414
40TR
05633
ĐB
652292

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 02/02/16

003 00 556 56
114 10 14 666
2771
333 888 83
445 48 992 90 93 95

Quảng Nam - 02/02/16

0123456789
0700
4390
1510
5371
2292
1083
5593
8503
5633
714
1414
5995
6445
56
5556
5966
6488
8448
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
42
250N
151
500N
6528
4253
2212
1TR
3809
2,5TR
04952
83361
38171
63139
81746
23947
20867
5TR
72880
43668
10TR
71572
40TR
33950
ĐB
450064

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 01/02/16

009 550 52 53 51
112 664 68 61 67
228 772 71
339 880
446 47 42 9

Thừa T. Huế - 01/02/16

0123456789
2880
3950
151
3361
8171
42
2212
4952
1572
4253
0064
1746
3947
0867
6528
3668
3809
3139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
15
250N
109
500N
5576
0528
5206
1TR
3793
2,5TR
17374
93926
50914
98503
28461
03032
71879
5TR
91929
58004
10TR
17045
40TR
28414
ĐB
140826

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/02/16

004 03 06 09 5
114 14 15 661
226 29 26 28 774 79 76
332 8
445 993

Phú Yên - 01/02/16

0123456789
8461
3032
3793
8503
7374
0914
8004
8414
15
7045
5576
5206
3926
0826
0528
109
1879
1929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1