• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 02:35:32 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé: KH
100N
30
250N
283
500N
1903
8802
6278
1TR
7985
2,5TR
72864
15533
74462
46689
29324
42179
42307
5TR
64799
25215
10TR
08018
40TR
45504
ĐB
625965

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/01/16

004 07 03 02 5
118 15 665 64 62
224 779 78
333 30 889 85 83
4999

Khánh Hòa - 03/01/16

0123456789
30
8802
4462
283
1903
5533
2864
9324
5504
7985
5215
5965
2307
6278
8018
6689
2179
4799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé: KT
100N
41
250N
602
500N
7954
0452
9451
1TR
3309
2,5TR
35531
63739
02244
14931
47033
30008
45503
5TR
08331
66824
10TR
09465
40TR
34395
ĐB
510486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/01/16

008 03 09 02 554 52 51
1665
224 7
331 31 39 31 33 886
444 41 995

Kon Tum - 03/01/16

0123456789
41
9451
5531
4931
8331
602
0452
7033
5503
7954
2244
6824
9465
4395
0486
0008
3309
3739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
250N
075
500N
6529
4994
2031
1TR
8125
2,5TR
00881
28283
39371
00469
44942
42231
69087
5TR
85609
21199
10TR
19083
40TR
07406
ĐB
251881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/01/16

006 09 5
1669
225 29 26 771 75
331 31 881 83 81 83 87
442 999 94

Đà Nẵng - 02/01/16

0123456789
2031
0881
9371
2231
1881
4942
8283
9083
4994
075
8125
26
7406
9087
6529
0469
5609
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
35
250N
552
500N
1064
9112
5282
1TR
6597
2,5TR
71528
54299
95082
80776
05180
38924
95799
5TR
89792
62169
10TR
52454
40TR
73965
ĐB
017281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/01/16

0554 52
112 665 69 64
228 24 776
335 881 82 80 82
4992 99 99 97

Quảng Ngãi - 02/01/16

0123456789
5180
7281
552
9112
5282
5082
9792
1064
8924
2454
35
3965
0776
6597
1528
4299
5799
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
33
250N
089
500N
2086
6886
0276
1TR
6355
2,5TR
11404
14830
83191
86867
07499
45846
79509
5TR
72099
05013
10TR
47187
40TR
06377
ĐB
297517

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/01/16

004 09 555
117 13 667
2777 76
330 33 887 86 86 89
446 999 91 99

Đắk Nông - 02/01/16

0123456789
4830
3191
33
5013
1404
6355
2086
6886
0276
5846
6867
7187
6377
7517
089
7499
9509
2099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
90
250N
417
500N
3378
8867
8975
1TR
2142
2,5TR
74509
55621
79789
95627
66424
78246
25028
5TR
18342
03037
10TR
56174
40TR
96418
ĐB
354816

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/01/16

009 5
116 18 17 667
221 27 24 28 774 78 75
337 889
442 46 42 990

Gia Lai - 01/01/16

0123456789
90
5621
2142
8342
6424
6174
8975
8246
4816
417
8867
5627
3037
3378
5028
6418
4509
9789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
90
250N
709
500N
5539
8200
6544
1TR
5997
2,5TR
78281
75407
60182
83904
86718
58078
70634
5TR
79628
16901
10TR
27961
40TR
36807
ĐB
313894

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/01/16

007 01 07 04 00 09 5
118 661
228 778
334 39 881 82
444 994 97 90

Ninh Thuận - 01/01/16

0123456789
90
8200
8281
6901
7961
0182
6544
3904
0634
3894
5997
5407
6807
6718
8078
9628
709
5539
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1