• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
58
250N
922
500N
6606
5652
7699
1TR
9007
2,5TR
04544
41121
29536
40788
53444
68165
09958
5TR
17171
45970
10TR
78338
40TR
08350
ĐB
521047

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/12/15

007 06 550 58 52 58
1665
221 22 771 70
338 36 888
447 44 44 999

Đà Nẵng - 02/12/15

0123456789
5970
8350
1121
7171
922
5652
4544
3444
8165
6606
9536
9007
1047
58
0788
9958
8338
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
76
250N
641
500N
3445
7812
8271
1TR
8546
2,5TR
46520
40184
00487
07785
85131
44938
86051
5TR
68713
65112
10TR
95612
40TR
12573
ĐB
557172

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/12/15

0551
112 13 12 12 6
220 772 73 71 76
331 38 884 87 85
446 45 41 9

Khánh Hòa - 02/12/15

0123456789
6520
641
8271
5131
6051
7812
5112
5612
7172
8713
2573
0184
3445
7785
76
8546
0487
4938
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
09
250N
524
500N
7081
7778
3874
1TR
2998
2,5TR
34324
14137
55354
91176
52751
54117
37906
5TR
23455
46684
10TR
85891
40TR
91709
ĐB
793585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 01/12/15

009 06 09 555 54 51
117 6
224 24 776 78 74
337 885 84 81
4991 98

Đắk Lắk - 01/12/15

0123456789
7081
2751
5891
524
3874
4324
5354
6684
3455
3585
1176
7906
4137
4117
7778
2998
09
1709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
98
250N
391
500N
3412
6137
2329
1TR
8420
2,5TR
91026
05120
85016
29775
34365
46219
48219
5TR
98602
25298
10TR
08240
40TR
06974
ĐB
227265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 01/12/15

002 5
116 19 19 12 665 65
226 20 20 29 774 75
337 8
440 998 91 98

Quảng Nam - 01/12/15

0123456789
8420
5120
8240
391
3412
8602
6974
9775
4365
7265
1026
5016
6137
98
5298
2329
6219
8219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
86
250N
691
500N
4081
8736
0783
1TR
8284
2,5TR
24826
32500
32959
24528
61730
80678
88557
5TR
16763
34672
10TR
20133
40TR
16882
ĐB
568380

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 30/11/15

000 559 57
1663
226 28 772 78
333 30 36 880 82 84 81 83 86
4991

Thừa T. Huế - 30/11/15

0123456789
2500
1730
8380
691
4081
4672
6882
0783
6763
0133
8284
86
8736
4826
8557
4528
0678
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
58
250N
365
500N
3094
0437
5709
1TR
7991
2,5TR
56472
96776
11321
99856
53811
39717
81309
5TR
15589
21250
10TR
09852
40TR
91024
ĐB
417003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/11/15

003 09 09 552 50 56 58
111 17 665
224 21 772 76
337 889
4991 94

Phú Yên - 30/11/15

0123456789
1250
7991
1321
3811
6472
9852
7003
3094
1024
365
6776
9856
0437
9717
58
5709
1309
5589
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1