• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 04:00:08 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
00
250N
627
500N
6473
4691
5061
1TR
5587
2,5TR
20635
89268
51659
58196
78884
95942
08670
5TR
60787
48293
10TR
93163
40TR
62480
ĐB
56030

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/10/16

000 559
1663 68 61
227 770 73
330 35 880 87 84 87
442 993 96 91

Khánh Hòa - 02/10/16

0123456789
00
8670
2480
6030
4691
5061
5942
6473
8293
3163
8884
0635
8196
627
5587
0787
9268
1659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
04
250N
540
500N
0514
1357
3390
1TR
7630
2,5TR
81008
08693
68801
77851
78574
24161
22307
5TR
30822
03912
10TR
43656
40TR
22031
ĐB
75501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 02/10/16

001 08 01 07 04 556 51 57
112 14 661
222 774
331 30 8
440 993 90

Kon Tum - 02/10/16

0123456789
540
3390
7630
8801
7851
4161
2031
5501
0822
3912
8693
04
0514
8574
3656
1357
2307
1008
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
250N
873
500N
0029
8225
1481
1TR
6318
2,5TR
53409
31810
17592
55611
01312
66729
89445
5TR
86994
85883
10TR
10161
40TR
38680
ĐB
89324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/10/16

009 553
110 11 12 18 661
224 29 29 25 773
3880 83 81
445 994 92

Đà Nẵng - 01/10/16

0123456789
1810
8680
1481
5611
0161
7592
1312
53
873
5883
6994
9324
8225
9445
6318
0029
3409
6729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
87
250N
342
500N
0323
3004
9939
1TR
5952
2,5TR
21447
38146
59231
23058
48159
93692
67887
5TR
12785
54248
10TR
18317
40TR
03038
ĐB
19764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 01/10/16

004 558 59 52
117 664
223 7
338 31 39 885 87 87
448 47 46 42 992

Quảng Ngãi - 01/10/16

0123456789
9231
342
5952
3692
0323
3004
9764
2785
8146
87
1447
7887
8317
3058
4248
3038
9939
8159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
03
250N
282
500N
7923
3064
8887
1TR
3556
2,5TR
00956
38112
75839
70411
33927
34689
44621
5TR
95110
66965
10TR
50144
40TR
01929
ĐB
98190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 01/10/16

003 556 56
110 12 11 665 64
229 27 21 23 7
339 889 87 82
444 990

Đắk Nông - 01/10/16

0123456789
5110
8190
0411
4621
282
8112
03
7923
3064
0144
6965
3556
0956
8887
3927
5839
4689
1929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
09
250N
974
500N
1834
5125
8099
1TR
1961
2,5TR
78810
60312
90835
15167
89206
39193
77647
5TR
83364
71734
10TR
20294
40TR
66625
ĐB
68700

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 30/09/16

000 06 09 5
110 12 664 67 61
225 25 774
334 35 34 8
447 994 93 99

Gia Lai - 30/09/16

0123456789
8810
8700
1961
0312
9193
974
1834
3364
1734
0294
5125
0835
6625
9206
5167
7647
09
8099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
72
250N
114
500N
2833
1226
3271
1TR
1080
2,5TR
63461
57009
25379
24959
99211
38804
48978
5TR
79112
15266
10TR
43867
40TR
33831
ĐB
86221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 30/09/16

009 04 559
112 11 14 667 66 61
221 26 779 78 71 72
331 33 880
49

Ninh Thuận - 30/09/16

0123456789
1080
3271
3461
9211
3831
6221
72
9112
2833
114
8804
1226
5266
3867
8978
7009
5379
4959
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1