• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 15:43:42 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
89
250N
768
500N
4698
8479
5936
1TR
4449
2,5TR
91280
23821
17726
10272
79251
06712
24175
5TR
07156
76974
10TR
72870
40TR
04026
ĐB
22018

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/09/16

0556 51
118 12 668
226 21 26 770 74 72 75 79
336 880 89
449 998

Gia Lai - 02/09/16

0123456789
1280
2870
3821
9251
0272
6712
6974
4175
5936
7726
7156
4026
768
4698
2018
89
8479
4449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
63
250N
015
500N
9678
8249
2962
1TR
9391
2,5TR
07771
64071
57961
58250
07262
57110
04398
5TR
84008
40667
10TR
25788
40TR
38799
ĐB
03988

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 02/09/16

008 550
110 15 667 61 62 62 63
2771 71 78
3888 88
449 999 98 91

Ninh Thuận - 02/09/16

0123456789
8250
7110
9391
7771
4071
7961
2962
7262
63
015
0667
9678
4398
4008
5788
3988
8249
8799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
82
250N
844
500N
5465
3606
0807
1TR
7848
2,5TR
75726
72017
94193
23760
70968
93456
37107
5TR
76972
35985
10TR
91146
40TR
37757
ĐB
63465

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 01/09/16

007 06 07 557 56
117 665 60 68 65
226 772
3885 82
446 48 44 993

Bình Định - 01/09/16

0123456789
3760
82
6972
4193
844
5465
5985
3465
3606
5726
3456
1146
0807
2017
7107
7757
7848
0968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
473
500N
1333
7764
2961
1TR
3606
2,5TR
26449
65681
99870
86642
04994
44345
64837
5TR
31833
76770
10TR
12454
40TR
31616
ĐB
49089

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 01/09/16

006 554 51
116 664 61
2770 70 73
333 37 33 889 81
449 42 45 994

Quảng Bình - 01/09/16

0123456789
9870
6770
51
2961
5681
6642
473
1333
1833
7764
4994
2454
4345
3606
1616
4837
6449
9089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
32
250N
560
500N
1046
0395
3566
1TR
4484
2,5TR
91657
81803
66619
54599
80160
44346
52750
5TR
01295
61516
10TR
24431
40TR
36223
ĐB
87856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 01/09/16

003 556 57 50
116 19 660 66 60
223 7
331 32 884
446 46 995 99 95

Quảng Trị - 01/09/16

0123456789
560
0160
2750
4431
32
1803
6223
4484
0395
1295
1046
3566
4346
1516
7856
1657
6619
4599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
19
250N
974
500N
6713
8982
6128
1TR
8148
2,5TR
25650
54581
79743
59768
71950
54568
34601
5TR
61359
86638
10TR
29254
40TR
88255
ĐB
45546

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 31/08/16

001 555 54 59 50 50
113 19 668 68
228 774
338 881 82
446 43 48 9

Đà Nẵng - 31/08/16

0123456789
5650
1950
4581
4601
8982
6713
9743
974
9254
8255
5546
6128
8148
9768
4568
6638
19
1359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
59
250N
571
500N
4193
4059
2069
1TR
5974
2,5TR
87850
46324
44426
16385
37425
52414
12350
5TR
32640
19518
10TR
72489
40TR
90316
ĐB
82741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 31/08/16

0550 50 59 59
116 18 14 669
224 26 25 774 71
3889 85
441 40 993

Khánh Hòa - 31/08/16

0123456789
7850
2350
2640
571
2741
4193
5974
6324
2414
6385
7425
4426
0316
9518
59
4059
2069
2489
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1