• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 08:46:10 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
250N
195
500N
4636
0418
3333
1TR
8598
2,5TR
33405
72034
50726
48796
41133
83262
95126
5TR
70239
54855
10TR
32063
40TR
54927
ĐB
79441

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/07/16

005 555 56
118 663 62
227 26 26 7
339 34 33 36 33 8
441 996 98 95

Đà Nẵng - 02/07/16

0123456789
9441
3262
3333
1133
2063
2034
195
3405
4855
56
4636
0726
8796
5126
4927
0418
8598
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
07
250N
983
500N
7803
1123
3059
1TR
3723
2,5TR
87697
02038
37919
49821
85622
82052
45828
5TR
26570
47573
10TR
96547
40TR
78166
ĐB
06280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/07/16

003 07 552 59
119 666
221 22 28 23 23 770 73
338 880 83
447 997

Quảng Ngãi - 02/07/16

0123456789
6570
6280
9821
5622
2052
983
7803
1123
3723
7573
8166
07
7697
6547
2038
5828
3059
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
31
250N
516
500N
0983
0458
3422
1TR
3256
2,5TR
39628
57266
42084
92237
87318
20368
61797
5TR
36937
64094
10TR
13545
40TR
37180
ĐB
73504

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/07/16

004 556 58
118 16 666 68
228 22 7
337 37 31 880 84 83
445 994 97

Đắk Nông - 02/07/16

0123456789
7180
31
3422
0983
2084
4094
3504
3545
516
3256
7266
2237
1797
6937
0458
9628
7318
0368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
67
250N
761
500N
4694
8837
1340
1TR
0647
2,5TR
89156
27747
61268
91467
06446
83869
54823
5TR
14952
87239
10TR
54668
40TR
34032
ĐB
98777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/07/16

0552 56
1668 68 67 69 61 67
223 777
332 39 37 8
447 46 47 40 994

Gia Lai - 01/07/16

0123456789
1340
761
4952
4032
4823
4694
9156
6446
67
8837
0647
7747
1467
8777
1268
4668
3869
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
62
250N
902
500N
2822
1658
5502
1TR
1445
2,5TR
61919
43137
84502
57037
72200
63637
82093
5TR
33339
65748
10TR
05561
40TR
71128
ĐB
00119

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/07/16

002 00 02 02 558
119 19 661 62
228 22 7
339 37 37 37 8
448 45 993

Ninh Thuận - 01/07/16

0123456789
2200
5561
62
902
2822
5502
4502
2093
1445
3137
7037
3637
1658
5748
1128
1919
3339
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
476
500N
7268
0942
1662
1TR
0671
2,5TR
42639
34342
08764
21190
40439
79467
19062
5TR
96267
17716
10TR
20390
40TR
14632
ĐB
29160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 30/06/16

05
116 660 67 64 67 62 68 62
2771 76
332 39 39 883
442 42 990 90

Bình Định - 30/06/16

0123456789
1190
0390
9160
0671
0942
1662
4342
9062
4632
83
8764
476
7716
9467
6267
7268
2639
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
78
250N
817
500N
2251
0684
8946
1TR
3891
2,5TR
86504
08856
20672
17537
77368
77863
32484
5TR
71817
24740
10TR
32330
40TR
55262
ĐB
72190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 30/06/16

004 556 51
117 17 662 68 63
2772 78
330 37 884 84
440 46 990 91

Quảng Bình - 30/06/16

0123456789
4740
2330
2190
2251
3891
0672
5262
7863
0684
6504
2484
8946
8856
817
7537
1817
78
7368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
24
250N
380
500N
3060
6855
3346
1TR
3591
2,5TR
04137
71777
86752
81443
57469
89522
72622
5TR
62456
05894
10TR
33462
40TR
44697
ĐB
50315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/06/16

0556 52 55
115 662 69 60
222 22 24 777
337 880
443 46 997 94 91

Quảng Trị - 30/06/16

0123456789
380
3060
3591
6752
9522
2622
3462
1443
24
5894
6855
0315
3346
2456
4137
1777
4697
7469
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1