• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 07:12:33 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
87
250N
126
500N
7867
8504
2013
1TR
2448
2,5TR
44632
06714
40650
48730
85881
02185
09515
5TR
93129
89116
10TR
31722
40TR
84447
ĐB
40592

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/06/16

004 550
116 14 15 13 667
222 29 26 7
332 30 881 85 87
447 48 992

Bình Định - 02/06/16

0123456789
0650
8730
5881
4632
1722
0592
2013
8504
6714
2185
9515
126
9116
87
7867
4447
2448
3129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
04
250N
157
500N
9199
2207
3621
1TR
4465
2,5TR
52223
98637
44806
71143
86568
11985
79034
5TR
81390
46439
10TR
41285
40TR
98800
ĐB
50469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 02/06/16

000 06 07 04 557
1669 68 65
223 21 7
339 37 34 885 85
443 990 99

Quảng Bình - 02/06/16

0123456789
1390
8800
3621
2223
1143
04
9034
4465
1985
1285
4806
157
2207
8637
6568
9199
6439
0469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
42
250N
850
500N
4108
9599
4803
1TR
1525
2,5TR
69326
23962
64016
18889
20194
58929
47528
5TR
74679
57521
10TR
79766
40TR
24513
ĐB
35044

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 02/06/16

008 03 550
113 16 666 62
221 26 29 28 25 779
3889
444 42 994 99

Quảng Trị - 02/06/16

0123456789
850
7521
42
3962
4803
4513
0194
5044
1525
9326
4016
9766
4108
7528
9599
8889
8929
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
38
250N
877
500N
5198
6369
9876
1TR
6839
2,5TR
68076
89738
29207
27943
06463
00648
03377
5TR
58783
80118
10TR
15548
40TR
52094
ĐB
23522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/06/16

007 5
118 663 69
222 776 77 76 77
338 39 38 883
448 43 48 994 98

Đà Nẵng - 01/06/16

0123456789
3522
7943
6463
8783
2094
9876
8076
877
9207
3377
38
5198
9738
0648
0118
5548
6369
6839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
07
250N
644
500N
5757
4613
4656
1TR
1362
2,5TR
00137
72404
08168
07508
51525
64317
53344
5TR
42043
26691
10TR
38240
40TR
40482
ĐB
04169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 01/06/16

004 08 07 557 56
117 13 669 68 62
225 7
337 882
440 43 44 44 991

Khánh Hòa - 01/06/16

0123456789
8240
6691
1362
0482
4613
2043
644
2404
3344
1525
4656
07
5757
0137
4317
8168
7508
4169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
68
250N
100
500N
5515
1724
7657
1TR
4427
2,5TR
66706
31638
06147
17683
17953
07486
98181
5TR
75335
47769
10TR
79508
40TR
05118
ĐB
15682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 31/05/16

008 06 00 553 57
118 15 669 68
227 24 7
335 38 882 83 86 81
447 9

Đắk Lắk - 31/05/16

0123456789
100
8181
5682
7683
7953
1724
5515
5335
6706
7486
7657
4427
6147
68
1638
9508
5118
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
89
250N
665
500N
5937
8255
9482
1TR
9542
2,5TR
03907
63362
07282
60657
13889
80561
45801
5TR
45409
12655
10TR
84057
40TR
72933
ĐB
43515

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 31/05/16

009 07 01 557 55 57 55
115 662 61 65
27
333 37 882 89 82 89
442 9

Quảng Nam - 31/05/16

0123456789
0561
5801
9482
9542
3362
7282
2933
665
8255
2655
3515
5937
3907
0657
4057
89
3889
5409
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1