• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
71
250N
949
500N
6701
2549
1840
1TR
9494
2,5TR
65189
43251
34645
79111
82677
10910
58382
5TR
27165
60331
10TR
10963
40TR
94028
ĐB
84496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/05/16

001 551
111 10 663 65
228 777 71
331 889 82
445 49 40 49 996 94

Thừa T. Huế - 02/05/16

0123456789
1840
0910
71
6701
3251
9111
0331
8382
0963
9494
4645
7165
4496
2677
4028
949
2549
5189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
06
250N
958
500N
9751
5899
9571
1TR
1779
2,5TR
25914
99976
18657
78384
71356
54142
33711
5TR
22654
27853
10TR
40782
40TR
80234
ĐB
82710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 02/05/16

006 554 53 57 56 51 58
110 14 11 6
2776 79 71
334 882 84
442 999

Phú Yên - 02/05/16

0123456789
2710
9751
9571
3711
4142
0782
7853
5914
8384
2654
0234
06
9976
1356
8657
958
5899
1779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
93
250N
952
500N
8284
2467
0848
1TR
1111
2,5TR
17631
36872
22561
69373
33164
59276
49008
5TR
98953
12816
10TR
05584
40TR
38056
ĐB
69558

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 01/05/16

008 558 56 53 52
116 11 661 64 67
2772 73 76
331 884 84
448 993

Khánh Hòa - 01/05/16

0123456789
1111
7631
2561
952
6872
93
9373
8953
8284
3164
5584
9276
2816
8056
2467
0848
9008
9558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
47
250N
087
500N
1762
5763
5092
1TR
9475
2,5TR
78715
32379
88743
23535
17494
67160
45468
5TR
91178
53475
10TR
82069
40TR
75749
ĐB
95980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 01/05/16

05
115 669 60 68 62 63
2778 75 79 75
335 880 87
449 43 47 994 92

Kon Tum - 01/05/16

0123456789
7160
5980
1762
5092
5763
8743
7494
9475
8715
3535
3475
47
087
5468
1178
2379
2069
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
32
250N
432
500N
1013
7211
5231
1TR
8636
2,5TR
24706
13781
11795
36556
05096
59161
23313
5TR
59072
71278
10TR
10607
40TR
96609
ĐB
23618

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/04/16

009 07 06 556
118 13 13 11 661
2772 78
336 31 32 32 881
4995 96

Đà Nẵng - 30/04/16

0123456789
7211
5231
3781
9161
32
432
9072
1013
3313
1795
8636
4706
6556
5096
0607
1278
3618
6609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
91
250N
411
500N
9802
0722
4745
1TR
1525
2,5TR
50086
14077
15055
83836
59498
81081
79240
5TR
81210
22280
10TR
34783
40TR
64230
ĐB
30028

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/04/16

002 555
110 11 6
228 25 22 777
330 36 883 80 86 81
440 45 998 91

Quảng Ngãi - 30/04/16

0123456789
9240
1210
2280
4230
91
411
1081
9802
0722
4783
4745
1525
5055
0086
3836
4077
9498
0028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
28
250N
311
500N
7224
4171
2422
1TR
8072
2,5TR
92176
83961
55086
58023
62346
78618
33330
5TR
51224
11590
10TR
21801
40TR
92488
ĐB
44557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/04/16

001 557
118 11 661
224 23 24 22 28 776 72 71
330 888 86
446 990

Đắk Nông - 30/04/16

0123456789
3330
1590
311
4171
3961
1801
2422
8072
8023
7224
1224
2176
5086
2346
4557
28
8618
2488
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1