• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
09
250N
524
500N
7081
7778
3874
1TR
2998
2,5TR
34324
14137
55354
91176
52751
54117
37906
5TR
23455
46684
10TR
85891
40TR
91709
ĐB
793585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 01/12/15

009 06 09 555 54 51
117 6
224 24 776 78 74
337 885 84 81
4991 98

Đắk Lắk - 01/12/15

0123456789
7081
2751
5891
524
3874
4324
5354
6684
3455
3585
1176
7906
4137
4117
7778
2998
09
1709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
98
250N
391
500N
3412
6137
2329
1TR
8420
2,5TR
91026
05120
85016
29775
34365
46219
48219
5TR
98602
25298
10TR
08240
40TR
06974
ĐB
227265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 01/12/15

002 5
116 19 19 12 665 65
226 20 20 29 774 75
337 8
440 998 91 98

Quảng Nam - 01/12/15

0123456789
8420
5120
8240
391
3412
8602
6974
9775
4365
7265
1026
5016
6137
98
5298
2329
6219
8219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
86
250N
691
500N
4081
8736
0783
1TR
8284
2,5TR
24826
32500
32959
24528
61730
80678
88557
5TR
16763
34672
10TR
20133
40TR
16882
ĐB
568380

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 30/11/15

000 559 57
1663
226 28 772 78
333 30 36 880 82 84 81 83 86
4991

Thừa T. Huế - 30/11/15

0123456789
2500
1730
8380
691
4081
4672
6882
0783
6763
0133
8284
86
8736
4826
8557
4528
0678
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
58
250N
365
500N
3094
0437
5709
1TR
7991
2,5TR
56472
96776
11321
99856
53811
39717
81309
5TR
15589
21250
10TR
09852
40TR
91024
ĐB
417003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/11/15

003 09 09 552 50 56 58
111 17 665
224 21 772 76
337 889
4991 94

Phú Yên - 30/11/15

0123456789
1250
7991
1321
3811
6472
9852
7003
3094
1024
365
6776
9856
0437
9717
58
5709
1309
5589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
50
250N
926
500N
2524
8024
1600
1TR
6164
2,5TR
64727
79460
74023
56843
04822
03095
00448
5TR
19388
92874
10TR
43018
40TR
70569
ĐB
433207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/11/15

007 00 550
118 669 60 64
227 23 22 24 24 26 774
3888
443 48 995

Khánh Hòa - 29/11/15

0123456789
50
1600
9460
4822
4023
6843
2524
8024
6164
2874
3095
926
4727
3207
0448
9388
3018
0569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
84
250N
837
500N
0455
8478
2570
1TR
9551
2,5TR
12161
45215
03449
71744
88207
85930
87121
5TR
98884
14886
10TR
18884
40TR
15673
ĐB
692980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 29/11/15

007 551 55
115 661
221 773 78 70
330 37 880 84 84 86 84
449 44 9

Kon Tum - 29/11/15

0123456789
2570
5930
2980
9551
2161
7121
5673
84
1744
8884
8884
0455
5215
4886
837
8207
8478
3449
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1