• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
14
250N
094
500N
4769
3692
9125
1TR
2132
2,5TR
44044
69515
71441
32756
36784
17469
79956
5TR
68920
58319
10TR
13262
40TR
34232
ĐB
20445

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 01/08/16

0556 56
119 15 14 662 69 69
220 25 7
332 32 884
445 44 41 992 94

Thừa T. Huế - 01/08/16

0123456789
8920
1441
3692
2132
3262
4232
14
094
4044
6784
9125
9515
0445
2756
9956
4769
7469
8319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
98
250N
511
500N
3157
0458
5692
1TR
9528
2,5TR
95745
11938
27768
10445
81580
98053
61221
5TR
28842
37304
10TR
73654
40TR
87566
ĐB
26973

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 01/08/16

004 554 53 57 58
111 666 68
221 28 773
338 880
442 45 45 992 98

Phú Yên - 01/08/16

0123456789
1580
511
1221
5692
8842
8053
6973
7304
3654
5745
0445
7566
3157
98
0458
9528
1938
7768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
27
250N
270
500N
5479
1907
0641
1TR
9565
2,5TR
33722
35842
97682
82275
41013
74953
99984
5TR
83414
22186
10TR
90944
40TR
84815
ĐB
62869

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 31/07/16

007 553
115 14 13 669 65
222 27 775 79 70
3886 82 84
444 42 41 9

Khánh Hòa - 31/07/16

0123456789
270
0641
3722
5842
7682
1013
4953
9984
3414
0944
9565
2275
4815
2186
27
1907
5479
2869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
01
250N
688
500N
3620
0924
2120
1TR
6797
2,5TR
17178
88249
97619
04501
83339
01556
26302
5TR
85716
44131
10TR
02367
40TR
57106
ĐB
24913

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 31/07/16

006 01 02 01 556
113 16 19 667
220 24 20 778
331 39 888
449 997

Kon Tum - 31/07/16

0123456789
3620
2120
01
4501
4131
6302
4913
0924
1556
5716
7106
6797
2367
688
7178
8249
7619
3339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
250N
240
500N
0647
2024
5122
1TR
3785
2,5TR
06698
58915
52271
06454
45258
80089
70647
5TR
32964
35692
10TR
82792
40TR
12744
ĐB
81270

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/07/16

0554 58
115 16 664
224 22 770 71
3889 85
444 47 47 40 992 92 98

Đà Nẵng - 30/07/16

0123456789
240
1270
2271
5122
5692
2792
2024
6454
2964
2744
3785
8915
16
0647
0647
6698
5258
0089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
82
250N
173
500N
5764
5911
3703
1TR
3329
2,5TR
37949
02293
63817
05252
33359
99362
46508
5TR
88071
91524
10TR
68938
40TR
99971
ĐB
32496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/07/16

008 03 552 59
117 11 662 64
224 29 771 71 73
338 882
449 996 93

Quảng Ngãi - 30/07/16

0123456789
5911
8071
9971
82
5252
9362
173
3703
2293
5764
1524
2496
3817
6508
8938
3329
7949
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
15
250N
892
500N
0553
9370
1208
1TR
5841
2,5TR
46110
54804
14562
84718
75049
78755
67651
5TR
43585
13228
10TR
35693
40TR
47830
ĐB
17068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/07/16

004 08 555 51 53
110 18 15 668 62
228 770
330 885
449 41 993 92

Đắk Nông - 30/07/16

0123456789
9370
6110
7830
5841
7651
892
4562
0553
5693
4804
15
8755
3585
1208
4718
3228
7068
5049
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1