• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
67
250N
761
500N
4694
8837
1340
1TR
0647
2,5TR
89156
27747
61268
91467
06446
83869
54823
5TR
14952
87239
10TR
54668
40TR
34032
ĐB
98777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/07/16

0552 56
1668 68 67 69 61 67
223 777
332 39 37 8
447 46 47 40 994

Gia Lai - 01/07/16

0123456789
1340
761
4952
4032
4823
4694
9156
6446
67
8837
0647
7747
1467
8777
1268
4668
3869
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
62
250N
902
500N
2822
1658
5502
1TR
1445
2,5TR
61919
43137
84502
57037
72200
63637
82093
5TR
33339
65748
10TR
05561
40TR
71128
ĐB
00119

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/07/16

002 00 02 02 558
119 19 661 62
228 22 7
339 37 37 37 8
448 45 993

Ninh Thuận - 01/07/16

0123456789
2200
5561
62
902
2822
5502
4502
2093
1445
3137
7037
3637
1658
5748
1128
1919
3339
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
476
500N
7268
0942
1662
1TR
0671
2,5TR
42639
34342
08764
21190
40439
79467
19062
5TR
96267
17716
10TR
20390
40TR
14632
ĐB
29160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 30/06/16

05
116 660 67 64 67 62 68 62
2771 76
332 39 39 883
442 42 990 90

Bình Định - 30/06/16

0123456789
1190
0390
9160
0671
0942
1662
4342
9062
4632
83
8764
476
7716
9467
6267
7268
2639
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
78
250N
817
500N
2251
0684
8946
1TR
3891
2,5TR
86504
08856
20672
17537
77368
77863
32484
5TR
71817
24740
10TR
32330
40TR
55262
ĐB
72190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 30/06/16

004 556 51
117 17 662 68 63
2772 78
330 37 884 84
440 46 990 91

Quảng Bình - 30/06/16

0123456789
4740
2330
2190
2251
3891
0672
5262
7863
0684
6504
2484
8946
8856
817
7537
1817
78
7368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
24
250N
380
500N
3060
6855
3346
1TR
3591
2,5TR
04137
71777
86752
81443
57469
89522
72622
5TR
62456
05894
10TR
33462
40TR
44697
ĐB
50315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/06/16

0556 52 55
115 662 69 60
222 22 24 777
337 880
443 46 997 94 91

Quảng Trị - 30/06/16

0123456789
380
3060
3591
6752
9522
2622
3462
1443
24
5894
6855
0315
3346
2456
4137
1777
4697
7469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
34
250N
394
500N
9723
4179
1930
1TR
1523
2,5TR
67526
74866
60438
35041
81715
48101
74313
5TR
27862
52294
10TR
38379
40TR
11864
ĐB
16551

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 29/06/16

001 551
115 13 664 62 66
226 23 23 779 79
338 30 34 8
441 994 94

Đà Nẵng - 29/06/16

0123456789
1930
5041
8101
6551
7862
9723
1523
4313
34
394
2294
1864
1715
7526
4866
0438
4179
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
61
250N
396
500N
9976
0915
0268
1TR
4374
2,5TR
79836
82147
20127
89599
45203
70088
79861
5TR
65009
09344
10TR
20587
40TR
80858
ĐB
72277

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 29/06/16

009 03 558
115 661 68 61
227 777 74 76
336 887 88
444 47 999 96

Khánh Hòa - 29/06/16

0123456789
61
9861
5203
4374
9344
0915
396
9976
9836
2147
0127
0587
2277
0268
0088
0858
9599
5009
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1