• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 00:48:22 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
90
250N
417
500N
3378
8867
8975
1TR
2142
2,5TR
74509
55621
79789
95627
66424
78246
25028
5TR
18342
03037
10TR
56174
40TR
96418
ĐB
354816

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/01/16

009 5
116 18 17 667
221 27 24 28 774 78 75
337 889
442 46 42 990

Gia Lai - 01/01/16

0123456789
90
5621
2142
8342
6424
6174
8975
8246
4816
417
8867
5627
3037
3378
5028
6418
4509
9789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
90
250N
709
500N
5539
8200
6544
1TR
5997
2,5TR
78281
75407
60182
83904
86718
58078
70634
5TR
79628
16901
10TR
27961
40TR
36807
ĐB
313894

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 01/01/16

007 01 07 04 00 09 5
118 661
228 778
334 39 881 82
444 994 97 90

Ninh Thuận - 01/01/16

0123456789
90
8200
8281
6901
7961
0182
6544
3904
0634
3894
5997
5407
6807
6718
8078
9628
709
5539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
66
250N
951
500N
4842
1367
4781
1TR
6833
2,5TR
30031
18082
09837
01322
26908
97290
00499
5TR
07137
44532
10TR
13807
40TR
71854
ĐB
244743

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 31/12/15

007 08 554 51
1667 66
222 7
337 32 31 37 33 882 81
443 42 990 99

Bình Định - 31/12/15

0123456789
7290
951
4781
0031
4842
8082
1322
4532
6833
4743
1854
66
1367
9837
7137
3807
6908
0499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
26
250N
409
500N
7395
7453
4777
1TR
6293
2,5TR
98094
45048
78582
55444
66527
52275
85591
5TR
98613
87915
10TR
36125
40TR
06851
ĐB
592241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 31/12/15

009 551 53
113 15 6
225 27 26 775 77
3882
441 48 44 994 91 93 95

Quảng Bình - 31/12/15

0123456789
5591
6851
2241
8582
7453
6293
8613
8094
5444
7395
2275
7915
6125
26
4777
6527
5048
409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
17
250N
543
500N
1332
3344
9288
1TR
5448
2,5TR
40424
14614
98569
48075
86341
77037
86258
5TR
78566
23455
10TR
60240
40TR
22012
ĐB
572654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 31/12/15

0554 55 58
112 14 17 666 69
224 775
337 32 888
440 41 48 44 43 9

Quảng Trị - 31/12/15

0123456789
0240
6341
1332
2012
543
3344
0424
4614
2654
8075
3455
8566
17
7037
9288
5448
6258
8569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
39
250N
388
500N
5223
8819
6722
1TR
9869
2,5TR
89666
41333
84704
60943
61926
30391
87579
5TR
65568
78615
10TR
11803
40TR
90265
ĐB
922500

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/12/15

000 03 04 5
115 19 665 68 66 69
226 23 22 779
333 39 888
443 991

Đà Nẵng - 30/12/15

0123456789
2500
0391
6722
5223
1333
0943
1803
4704
8615
0265
9666
1926
388
5568
39
8819
9869
7579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
08
250N
270
500N
5062
9113
5400
1TR
3486
2,5TR
76870
51675
48779
07489
75159
92303
83901
5TR
11662
21743
10TR
53813
40TR
71588
ĐB
431152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 30/12/15

003 01 00 08 552 59
113 13 662 62
2770 75 79 70
3888 89 86
443 9

Khánh Hòa - 30/12/15

0123456789
270
5400
6870
3901
5062
1662
1152
9113
2303
1743
3813
1675
3486
08
1588
8779
7489
5159
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1