• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung

Còn 11:33:42 nữa đến xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
59
250N
763
500N
8929
3864
7208
1TR
6659
2,5TR
29228
63838
02542
74054
81796
75785
54231
5TR
53580
12951
10TR
50435
40TR
32470
ĐB
41080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 27/10/16

008 551 54 59 59
1664 63
228 29 770
335 38 31 880 80 85
442 996

Bình Định - 27/10/16

0123456789
3580
2470
1080
4231
2951
2542
763
3864
4054
5785
0435
1796
7208
9228
3838
59
8929
6659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé: *
100N
37
250N
572
500N
8342
1680
4784
1TR
1364
2,5TR
89758
66051
11166
43728
01940
44813
28683
5TR
79151
14603
10TR
43156
40TR
28154
ĐB
05890

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 27/10/16

003 554 56 51 58 51
113 666 64
228 772
337 883 80 84
440 42 990

Quảng Bình - 27/10/16

0123456789
1680
1940
5890
6051
9151
572
8342
4813
8683
4603
4784
1364
8154
1166
3156
37
9758
3728
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé: *
100N
48
250N
831
500N
8983
0214
7041
1TR
5162
2,5TR
10597
31380
06060
80376
04744
22419
68637
5TR
70457
59089
10TR
63465
40TR
39118
ĐB
64020

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 27/10/16

0557
118 19 14 665 60 62
220 776
337 31 889 80 83
444 41 48 997

Quảng Trị - 27/10/16

0123456789
1380
6060
4020
831
7041
5162
8983
0214
4744
3465
0376
0597
8637
0457
48
9118
2419
9089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
70
250N
899
500N
6591
8511
8288
1TR
0691
2,5TR
28302
35048
31092
40528
90199
83525
31594
5TR
96155
82064
10TR
11964
40TR
62186
ĐB
28120

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/10/16

002 555
111 664 64
220 28 25 770
3886 88
448 992 99 94 91 91 99

Đà Nẵng - 26/10/16

0123456789
70
8120
6591
8511
0691
8302
1092
1594
2064
1964
3525
6155
2186
8288
5048
0528
899
0199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé: *
100N
20
250N
831
500N
7922
9877
0581
1TR
0750
2,5TR
10391
74782
94636
48668
17968
69707
52321
5TR
22428
15922
10TR
96748
40TR
03837
ĐB
89336

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/10/16

007 550
1668 68
228 22 21 22 20 777
336 37 36 31 882 81
448 991

Khánh Hòa - 26/10/16

0123456789
20
0750
831
0581
0391
2321
7922
4782
5922
4636
9336
9877
9707
3837
8668
7968
2428
6748
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: *
100N
12
250N
088
500N
5789
1662
1092
1TR
3612
2,5TR
45317
91456
76367
91691
75299
07527
85063
5TR
88738
98889
10TR
95517
40TR
25400
ĐB
20949

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 25/10/16

000 556
117 17 12 12 667 63 62
227 7
338 889 89 88
449 991 99 92

Đắk Lắk - 25/10/16

0123456789
5400
1691
12
1662
1092
3612
5063
1456
5317
6367
7527
5517
088
8738
5789
5299
8889
0949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé: *
100N
28
250N
162
500N
8039
1079
9948
1TR
2607
2,5TR
56846
30559
28742
66404
38000
14161
19519
5TR
09808
08849
10TR
06468
40TR
51408
ĐB
48175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 25/10/16

008 08 04 00 07 559
119 668 61 62
228 775 79
339 8
449 46 42 48 9

Quảng Nam - 25/10/16

0123456789
8000
4161
162
8742
6404
8175
6846
2607
28
9948
9808
6468
1408
8039
1079
0559
9519
8849
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1