• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:36:36 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 12K5
100N
74
200N
087
400N
4473
3808
2279
1TR
0571
3TR
16260
17317
57349
96378
07731
72815
38813
10TR
93860
68450
20TR
28807
30TR
01358
ĐB
667835

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 31/12/15

007 08 558 50
117 15 13 660 60
2778 71 73 79 74
335 31 887
449 9

Tây Ninh - 31/12/15

0123456789
6260
3860
8450
0571
7731
4473
8813
74
2815
7835
087
7317
8807
3808
6378
1358
2279
7349
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K5
100N
81
200N
266
400N
1865
3886
4838
1TR
2730
3TR
55836
78325
97271
79462
73155
68769
00409
10TR
13187
71865
20TR
51291
30TR
59242
ĐB
166891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 31/12/15

009 555
1665 62 69 65 66
225 771
336 30 38 887 86 81
442 991 91

An Giang - 31/12/15

0123456789
2730
81
7271
1291
6891
9462
9242
1865
8325
3155
1865
266
3886
5836
3187
4838
8769
0409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 12K5
100N
04
200N
956
400N
5789
2133
7045
1TR
1835
3TR
80264
52760
18582
96100
10550
36689
96927
10TR
08080
80970
20TR
83894
30TR
38253
ĐB
257952

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 31/12/15

000 04 552 53 50 56
1664 60
227 770
335 33 880 82 89 89
445 994

Bình Thuận - 31/12/15

0123456789
2760
6100
0550
8080
0970
8582
7952
2133
8253
04
0264
3894
7045
1835
956
6927
5789
6689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K5
100N
78
200N
856
400N
3942
3151
4165
1TR
3317
3TR
91738
74313
83643
60596
47944
36641
75116
10TR
17329
23913
20TR
07486
30TR
27103
ĐB
562877

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 30/12/15

003 551 56
113 13 16 17 665
229 777 78
338 886
443 44 41 42 996

Đồng Nai - 30/12/15

0123456789
3151
6641
3942
4313
3643
3913
7103
7944
4165
856
0596
5116
7486
3317
2877
78
1738
7329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T12
100N
20
200N
170
400N
3238
6024
7428
1TR
6380
3TR
34845
21276
03875
68354
28285
08181
09417
10TR
21584
30734
20TR
87427
30TR
75228
ĐB
555843

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 30/12/15

0554
117 6
228 27 24 28 20 776 75 70
334 38 884 85 81 80
443 45 9

Cần Thơ - 30/12/15

0123456789
20
170
6380
8181
5843
6024
8354
1584
0734
4845
3875
8285
1276
9417
7427
3238
7428
5228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T12
100N
42
200N
618
400N
3247
4404
7798
1TR
6844
3TR
54873
03214
20208
49229
75378
92964
13535
10TR
16379
54565
20TR
97361
30TR
15243
ĐB
962523

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 30/12/15

008 04 5
114 18 661 65 64
223 29 779 73 78
335 8
443 44 47 42 998

Sóc Trăng - 30/12/15

0123456789
7361
42
4873
5243
2523
4404
6844
3214
2964
3535
4565
3247
618
7798
0208
5378
9229
6379
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1