• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 01:37:50 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K5
100N
12
200N
766
400N
5177
4064
0315
1TR
4441
3TR
30344
43518
64956
12162
77763
92292
06773
10TR
53239
91485
20TR
70096
30TR
98342
ĐB
204035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 31/08/16

0556
118 15 12 662 63 64 66
2773 77
335 39 885
442 44 41 996 92

Đồng Nai - 31/08/16

0123456789
4441
12
2162
2292
8342
7763
6773
4064
0344
0315
1485
4035
766
4956
0096
5177
3518
3239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T8
100N
80
200N
642
400N
1926
1021
5050
1TR
6307
3TR
06412
51022
05178
50421
43744
67776
87239
10TR
86591
45173
20TR
40007
30TR
64113
ĐB
240951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 31/08/16

007 07 551 50
113 12 6
222 21 26 21 773 78 76
339 880
444 42 991

Cần Thơ - 31/08/16

0123456789
80
5050
1021
0421
6591
0951
642
6412
1022
5173
4113
3744
1926
7776
6307
0007
5178
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T08
100N
26
200N
476
400N
9412
8122
6065
1TR
9999
3TR
42328
81429
11888
30999
26975
36082
25048
10TR
83313
56510
20TR
57957
30TR
02328
ĐB
428881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 31/08/16

0557
113 10 12 665
228 28 29 22 26 775 76
3881 88 82
448 999 99

Sóc Trăng - 31/08/16

0123456789
6510
8881
9412
8122
6082
3313
6065
6975
26
476
7957
2328
1888
5048
2328
9999
1429
0999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K35-T8
100N
61
200N
729
400N
7773
7781
1122
1TR
7996
3TR
08700
15222
74402
48481
55171
43700
86743
10TR
01637
04613
20TR
57219
30TR
26948
ĐB
487298

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 30/08/16

000 02 00 5
119 13 661
222 22 29 771 73
337 881 81
448 43 998 96

Bến Tre - 30/08/16

0123456789
8700
3700
61
7781
8481
5171
1122
5222
4402
7773
6743
4613
7996
1637
6948
7298
729
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8E
100N
30
200N
198
400N
6675
7888
2813
1TR
7480
3TR
21480
59419
46678
44863
19043
12314
04662
10TR
85080
36687
20TR
51706
30TR
28027
ĐB
126773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 30/08/16

006 5
119 14 13 663 62
227 773 78 75
330 880 87 80 80 88
443 998

Vũng Tàu - 30/08/16

0123456789
30
7480
1480
5080
4662
2813
4863
9043
6773
2314
6675
1706
6687
8027
198
7888
6678
9419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K5
100N
56
200N
228
400N
6673
1837
5839
1TR
2307
3TR
39473
98848
73557
89563
20674
79991
53519
10TR
18432
71095
20TR
42965
30TR
76825
ĐB
597123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 30/08/16

007 557 56
119 665 63
223 25 28 773 74 73
332 37 39 8
448 995 91

Bạc Liêu - 30/08/16

0123456789
9991
8432
6673
9473
9563
7123
0674
1095
2965
6825
56
1837
2307
3557
228
8848
5839
3519
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1