• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:39:47 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-E7
100N
09
200N
354
400N
5932
3745
5702
1TR
1635
3TR
18628
54073
60797
29956
51639
15936
55829
10TR
71049
07656
20TR
94091
30TR
79889
ĐB
156333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 31/07/16

002 09 556 56 54
16
228 29 773
333 39 36 35 32 889
449 45 991 97

Tiền Giang - 31/07/16

0123456789
4091
5932
5702
4073
6333
354
3745
1635
9956
5936
7656
0797
8628
09
1639
5829
1049
9889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K5
100N
95
200N
241
400N
7164
0530
2518
1TR
4802
3TR
71338
26801
50930
71081
05071
41205
26985
10TR
90197
67779
20TR
65342
30TR
87896
ĐB
341938

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 31/07/16

001 05 02 5
118 664
2779 71
338 38 30 30 881 85
442 41 996 97 95

Kiên Giang - 31/07/16

0123456789
0530
0930
241
6801
1081
5071
4802
5342
7164
95
1205
6985
7896
0197
2518
1338
1938
7779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K5
100N
93
200N
435
400N
7645
8833
0313
1TR
4111
3TR
59005
02574
12559
14965
99066
49366
55845
10TR
39292
97804
20TR
75814
30TR
73317
ĐB
517439

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 31/07/16

004 05 559
117 14 11 13 665 66 66
2774
339 33 35 8
445 45 992 93

Đà Lạt - 31/07/16

0123456789
4111
9292
93
8833
0313
2574
7804
5814
435
7645
9005
4965
5845
9066
9366
3317
2559
7439
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7E7
100N
55
200N
467
400N
8009
9820
4878
1TR
7155
3TR
92516
65151
39625
06843
01160
27398
59481
10TR
16255
55173
20TR
65899
30TR
24717
ĐB
974169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/07/16

009 555 51 55 55
117 16 669 60 67
225 20 773 78
3881
443 999 98

TP. HCM - 30/07/16

0123456789
9820
1160
5151
9481
6843
5173
55
7155
9625
6255
2516
467
4717
4878
7398
8009
5899
4169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K5
100N
81
200N
971
400N
3422
6404
8136
1TR
2627
3TR
26365
60510
17131
90012
62007
52172
92496
10TR
80680
14298
20TR
54379
30TR
65244
ĐB
461537

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 30/07/16

007 04 5
110 12 665
227 22 779 72 71
337 31 36 880 81
444 998 96

Long An - 30/07/16

0123456789
0510
0680
81
971
7131
3422
0012
2172
6404
5244
6365
8136
2496
2627
2007
1537
4298
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T7
100N
58
200N
290
400N
5250
3322
8353
1TR
5739
3TR
84277
66187
53450
89958
40374
00756
61292
10TR
52025
85472
20TR
43595
30TR
35091
ĐB
436215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/07/16

0550 58 56 50 53 58
115 6
225 22 772 77 74
339 887
4991 95 92 90

Hậu Giang - 30/07/16

0123456789
290
5250
3450
5091
3322
1292
5472
8353
0374
2025
3595
6215
0756
4277
6187
58
9958
5739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K5
100N
22
200N
996
400N
5349
6783
3617
1TR
1811
3TR
56140
40684
00940
55408
91752
11708
62931
10TR
60055
20459
20TR
06274
30TR
59563
ĐB
218417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 30/07/16

008 08 555 59 52
117 11 17 663
222 774
331 884 83
440 40 49 996

Bình Phước - 30/07/16

0123456789
6140
0940
1811
2931
22
1752
6783
9563
0684
6274
0055
996
3617
8417
5408
1708
5349
0459
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1