• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:39:06 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGE1
100N
16
200N
201
400N
9129
6904
4832
1TR
9856
3TR
98936
19236
56839
83618
59746
02553
52714
10TR
89558
45774
20TR
80967
30TR
64474
ĐB
302079

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 31/01/16

004 01 558 53 56
118 14 16 667
229 779 74 74
336 36 39 32 8
446 9

Tiền Giang - 31/01/16

0123456789
201
4832
2553
6904
2714
5774
4474
16
9856
8936
9236
9746
0967
3618
9558
9129
6839
2079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K5
100N
00
200N
009
400N
6653
4438
7647
1TR
1806
3TR
25469
05813
65391
79380
75247
34053
21468
10TR
19857
32902
20TR
25093
30TR
00060
ĐB
044219

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 31/01/16

002 06 09 00 557 53 53
119 13 660 69 68
27
338 880
447 47 993 91

Kiên Giang - 31/01/16

0123456789
00
9380
0060
5391
2902
6653
5813
4053
5093
1806
7647
5247
9857
4438
1468
009
5469
4219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K5
100N
74
200N
904
400N
7151
2792
2845
1TR
5254
3TR
92526
83531
64188
21319
65623
07535
01452
10TR
48558
35740
20TR
78280
30TR
64941
ĐB
541524

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 31/01/16

004 558 52 54 51
119 6
224 26 23 774
331 35 880 88
441 40 45 992

Đà Lạt - 31/01/16

0123456789
5740
8280
7151
3531
4941
2792
1452
5623
74
904
5254
1524
2845
7535
2526
4188
8558
1319
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1E7
100N
74
200N
041
400N
1421
5285
0216
1TR
6759
3TR
19514
46897
38078
59289
24264
79740
73408
10TR
14311
78200
20TR
23773
30TR
88069
ĐB
117764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/01/16

000 08 559
111 14 16 664 69 64
221 773 78 74
3889 85
440 41 997

TP. HCM - 30/01/16

0123456789
9740
8200
041
1421
4311
3773
74
9514
4264
7764
5285
0216
6897
8078
3408
6759
9289
8069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K5
100N
13
200N
071
400N
3460
5489
2776
1TR
4373
3TR
49952
71924
08448
85691
15283
78372
35550
10TR
31401
45943
20TR
30764
30TR
54461
ĐB
868510

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 30/01/16

001 552 50
110 13 661 64 60
224 772 73 76 71
3883 89
443 48 991

Long An - 30/01/16

0123456789
3460
5550
8510
071
5691
1401
4461
9952
8372
13
4373
5283
5943
1924
0764
2776
8448
5489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T1
100N
40
200N
462
400N
5289
1497
7657
1TR
2487
3TR
09519
01476
89602
70593
57160
66403
15545
10TR
07182
96532
20TR
39514
30TR
64934
ĐB
141377

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/01/16

002 03 557
114 19 660 62
2777 76
334 32 882 87 89
445 40 993 97

Hậu Giang - 30/01/16

0123456789
40
7160
462
9602
7182
6532
0593
6403
9514
4934
5545
1476
1497
7657
2487
1377
5289
9519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K5
100N
35
200N
272
400N
5394
9186
4279
1TR
3269
3TR
74955
34268
51953
35054
22672
24502
94834
10TR
60012
72450
20TR
80057
30TR
21871
ĐB
887652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 30/01/16

002 552 57 50 55 53 54
112 668 69
2771 72 79 72
334 35 886
4994

Bình Phước - 30/01/16

0123456789
2450
1871
272
2672
4502
0012
7652
1953
5394
5054
4834
35
4955
9186
0057
4268
4279
3269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1