• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:44:50 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11E2
100N
59
200N
073
400N
0973
7422
4038
1TR
6858
3TR
13402
63671
38816
02765
95002
46314
33915
10TR
40898
13159
20TR
89212
30TR
23829
ĐB
386019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/11/15

002 02 559 58 59
119 12 16 14 15 665
229 22 771 73 73
338 8
4998

TP. HCM - 30/11/15

0123456789
3671
7422
3402
5002
9212
073
0973
6314
2765
3915
8816
4038
6858
0898
59
3159
3829
6019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A49
100N
99
200N
914
400N
3317
2730
8758
1TR
8864
3TR
95596
51866
38534
66889
77697
07448
31344
10TR
66116
60017
20TR
89060
30TR
41363
ĐB
132479

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/11/15

0558
116 17 17 14 663 60 66 64
2779
334 30 889
448 44 996 97 99

Đồng Tháp - 30/11/15

0123456789
2730
9060
1363
914
8864
8534
1344
5596
1866
6116
3317
7697
0017
8758
7448
99
6889
2479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T11K5
100N
78
200N
073
400N
3329
9204
2888
1TR
7895
3TR
89005
33853
70813
93995
24928
40420
56692
10TR
34476
11820
20TR
33237
30TR
47012
ĐB
974196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 30/11/15

005 04 553
112 13 6
220 28 20 29 776 73 78
337 888
4996 95 92 95

Cà Mau - 30/11/15

0123456789
0420
1820
6692
7012
073
3853
0813
9204
7895
9005
3995
4476
4196
3237
78
2888
4928
3329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG11E
100N
50
200N
180
400N
6913
0662
9791
1TR
2392
3TR
97049
84298
21741
66124
53548
72330
51899
10TR
60495
97724
20TR
38802
30TR
55087
ĐB
262881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 29/11/15

002 550
113 662
224 24 7
330 881 87 80
449 41 48 995 98 99 92 91

Tiền Giang - 29/11/15

0123456789
50
180
2330
9791
1741
2881
0662
2392
8802
6913
6124
7724
0495
5087
4298
3548
7049
1899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 11K5
100N
54
200N
611
400N
0700
2106
6980
1TR
0158
3TR
10036
29558
99621
53140
26455
62754
41461
10TR
29579
06055
20TR
39612
30TR
21421
ĐB
229362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 29/11/15

000 06 555 58 55 54 58 54
112 11 662 61
221 21 779
336 880
440 9

Kiên Giang - 29/11/15

0123456789
0700
6980
3140
611
9621
1461
1421
9612
9362
54
2754
6455
6055
2106
0036
0158
9558
9579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL11K5
100N
27
200N
619
400N
9994
5627
2100
1TR
9046
3TR
69464
54234
74838
58652
87596
47312
92737
10TR
31968
48136
20TR
73614
30TR
32813
ĐB
932093

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 29/11/15

000 552
113 14 12 19 668 64
227 27 7
336 34 38 37 8
446 993 96 94

Đà Lạt - 29/11/15

0123456789
2100
8652
7312
2813
2093
9994
9464
4234
3614
9046
7596
8136
27
5627
2737
4838
1968
619
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1