• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:38:24 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL40
100N
99
200N
096
400N
9017
7950
7826
1TR
9923
3TR
46520
03877
20839
50194
03070
03934
71395
10TR
19966
72872
20TR
58851
30TR
08674
ĐB
726410

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 30/09/16

0551 50
110 17 666
220 23 26 774 72 77 70
339 34 8
4994 95 96 99

Vĩnh Long - 30/09/16

0123456789
7950
6520
3070
6410
8851
2872
9923
0194
3934
8674
1395
096
7826
9966
9017
3877
99
0839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS40
100N
99
200N
684
400N
8192
6767
2814
1TR
6482
3TR
70559
21769
88398
02847
28025
44839
36411
10TR
97924
94135
20TR
69005
30TR
37256
ĐB
765235

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 30/09/16

005 556 59
111 14 669 67
224 25 7
335 35 39 882 84
447 998 92 99

Bình Dương - 30/09/16

0123456789
6411
8192
6482
684
2814
7924
8025
4135
9005
5235
7256
6767
2847
8398
99
0559
1769
4839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV40
100N
93
200N
582
400N
7093
0431
4819
1TR
7267
3TR
07396
76627
95972
76129
68863
49684
49435
10TR
98096
98840
20TR
43309
30TR
46001
ĐB
830447

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 30/09/16

001 09 5
119 663 67
227 29 772
335 31 884 82
447 40 996 96 93 93

Trà Vinh - 30/09/16

0123456789
8840
0431
6001
582
5972
93
7093
8863
9684
9435
7396
8096
7267
6627
0447
4819
6129
3309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 9K5
100N
93
200N
770
400N
2537
3038
4974
1TR
1235
3TR
89594
68766
02271
28223
99426
71785
94679
10TR
67877
42672
20TR
13740
30TR
59395
ĐB
666475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 29/09/16

05
1666
223 26 775 77 72 71 79 74 70
335 37 38 885
440 995 94 93

Tây Ninh - 29/09/16

0123456789
770
3740
2271
2672
93
8223
4974
9594
1235
1785
9395
6475
8766
9426
2537
7877
3038
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K5
100N
77
200N
004
400N
1012
6258
4041
1TR
2301
3TR
75228
36949
03371
36675
34113
33336
95886
10TR
77846
76735
20TR
38180
30TR
40250
ĐB
256106

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 29/09/16

006 01 04 550 58
113 12 6
228 771 75 77
335 36 880 86
446 49 41 9

An Giang - 29/09/16

0123456789
8180
0250
4041
2301
3371
1012
4113
004
6675
6735
3336
5886
7846
6106
77
6258
5228
6949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K5
100N
48
200N
252
400N
1202
7073
4297
1TR
8646
3TR
43163
58074
68119
28104
08596
61767
46176
10TR
15122
69793
20TR
72130
30TR
72824
ĐB
132612

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 29/09/16

004 02 552
112 19 663 67
224 22 774 76 73
330 8
446 48 993 96 97

Bình Thuận - 29/09/16

0123456789
2130
252
1202
5122
2612
7073
3163
9793
8074
8104
2824
8646
8596
6176
4297
1767
48
8119
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1