• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:26:42 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K35-T8
100N
61
200N
729
400N
7773
7781
1122
1TR
7996
3TR
08700
15222
74402
48481
55171
43700
86743
10TR
01637
04613
20TR
57219
30TR
26948
ĐB
487298

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 30/08/16

000 02 00 5
119 13 661
222 22 29 771 73
337 881 81
448 43 998 96

Bến Tre - 30/08/16

0123456789
8700
3700
61
7781
8481
5171
1122
5222
4402
7773
6743
4613
7996
1637
6948
7298
729
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8E
100N
30
200N
198
400N
6675
7888
2813
1TR
7480
3TR
21480
59419
46678
44863
19043
12314
04662
10TR
85080
36687
20TR
51706
30TR
28027
ĐB
126773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 30/08/16

006 5
119 14 13 663 62
227 773 78 75
330 880 87 80 80 88
443 998

Vũng Tàu - 30/08/16

0123456789
30
7480
1480
5080
4662
2813
4863
9043
6773
2314
6675
1706
6687
8027
198
7888
6678
9419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K5
100N
56
200N
228
400N
6673
1837
5839
1TR
2307
3TR
39473
98848
73557
89563
20674
79991
53519
10TR
18432
71095
20TR
42965
30TR
76825
ĐB
597123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 30/08/16

007 557 56
119 665 63
223 25 28 773 74 73
332 37 39 8
448 995 91

Bạc Liêu - 30/08/16

0123456789
9991
8432
6673
9473
9563
7123
0674
1095
2965
6825
56
1837
2307
3557
228
8848
5839
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8E2
100N
10
200N
705
400N
7456
7345
7407
1TR
9662
3TR
23586
44558
52441
29523
56630
70556
13795
10TR
73491
97805
20TR
64704
30TR
71677
ĐB
686755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 29/08/16

004 05 07 05 555 58 56 56
110 662
223 777
330 886
441 45 991 95

TP. HCM - 29/08/16

0123456789
10
6630
2441
3491
9662
9523
4704
705
7345
3795
7805
6755
7456
3586
0556
7407
1677
4558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B35
100N
60
200N
887
400N
8628
3917
0519
1TR
8479
3TR
76718
88119
02317
91123
45330
05007
75961
10TR
17008
32111
20TR
53514
30TR
56193
ĐB
502608

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 29/08/16

008 08 07 5
114 11 18 19 17 17 19 661 60
223 28 779
330 887
4993

Đồng Tháp - 29/08/16

0123456789
60
5330
5961
2111
1123
6193
3514
887
3917
2317
5007
8628
6718
7008
2608
0519
8479
8119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T08K5
100N
29
200N
222
400N
9675
7131
2894
1TR
3421
3TR
92149
07892
39784
13318
18129
75541
99989
10TR
46376
02637
20TR
42459
30TR
01542
ĐB
649828

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 29/08/16

0559
118 6
228 29 21 22 29 776 75
337 31 884 89
442 49 41 992 94

Cà Mau - 29/08/16

0123456789
7131
3421
5541
222
7892
1542
2894
9784
9675
6376
2637
3318
9828
29
2149
8129
9989
2459
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1