• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
82
200N
381
400N
6131
4815
3581
1TR
4043
3TR
96145
74145
45440
95754
57641
98162
54100
10TR
25492
16610
20TR
44053
30TR
27282
ĐB
707252

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 30/06/16

000 552 53 54
110 15 662
27
331 882 81 81 82
445 45 40 41 43 992

Tây Ninh - 30/06/16

0123456789
5440
4100
6610
381
6131
3581
7641
82
8162
5492
7282
7252
4043
4053
5754
4815
6145
4145
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K5
100N
69
200N
487
400N
8132
4429
1339
1TR
0326
3TR
37416
13185
67367
71695
27054
84314
22789
10TR
56219
48680
20TR
25760
30TR
13946
ĐB
806627

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 30/06/16

0554
119 16 14 660 67 69
227 26 29 7
332 39 880 85 89 87
446 995

An Giang - 30/06/16

0123456789
8680
5760
8132
7054
4314
3185
1695
0326
7416
3946
487
7367
6627
69
4429
1339
2789
6219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
25
200N
487
400N
0120
9501
0022
1TR
8046
3TR
25181
81503
77752
93176
29815
93388
51678
10TR
00150
73966
20TR
72748
30TR
52584
ĐB
505350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 30/06/16

003 01 550 50 52
115 666
220 22 25 776 78
3884 81 88 87
448 46 9

Bình Thuận - 30/06/16

0123456789
0120
0150
5350
9501
5181
0022
7752
1503
2584
25
9815
8046
3176
3966
487
3388
1678
2748
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K5
100N
76
200N
295
400N
8758
2721
6596
1TR
5202
3TR
63160
95301
04408
08266
90381
48448
15442
10TR
23269
71328
20TR
36027
30TR
44092
ĐB
261174

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 29/06/16

001 08 02 558
1669 60 66
227 28 21 774 76
3881
448 42 992 96 95

Đồng Nai - 29/06/16

0123456789
3160
2721
5301
0381
5202
5442
4092
1174
295
76
6596
8266
6027
8758
4408
8448
1328
3269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T6
100N
95
200N
097
400N
9694
4318
4674
1TR
1635
3TR
22699
88154
86867
93191
75889
49979
71376
10TR
74293
58867
20TR
33442
30TR
40126
ĐB
203029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 29/06/16

0554
118 667 67
229 26 779 76 74
335 889
442 993 99 91 94 97 95

Cần Thơ - 29/06/16

0123456789
3191
3442
4293
9694
4674
8154
95
1635
1376
0126
097
6867
8867
4318
2699
5889
9979
3029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K5T06
100N
31
200N
403
400N
1046
6354
1434
1TR
2667
3TR
68495
85222
37116
42518
83324
91062
05439
10TR
93043
32611
20TR
30207
30TR
55429
ĐB
111389

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 29/06/16

007 03 554
111 16 18 662 67
229 22 24 7
339 34 31 889
443 46 995

Sóc Trăng - 29/06/16

0123456789
31
2611
5222
1062
403
3043
6354
1434
3324
8495
1046
7116
2667
0207
2518
5439
5429
1389
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1