• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4E7
100N
89
200N
759
400N
0470
8099
7114
1TR
4341
3TR
80605
61869
57552
89089
51649
86454
56057
10TR
88005
73902
20TR
10214
30TR
13291
ĐB
569217

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/04/16

005 02 05 552 54 57 59
117 14 14 669
2770
3889 89
449 41 991 99

TP. HCM - 30/04/16

0123456789
0470
4341
3291
7552
3902
7114
6454
0214
0605
8005
6057
9217
89
759
8099
1869
9089
1649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K5
100N
83
200N
112
400N
4876
3338
1271
1TR
4746
3TR
09929
74629
90367
72131
33691
69913
01467
10TR
93436
11535
20TR
57576
30TR
49447
ĐB
786206

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 30/04/16

006 5
113 12 667 67
229 29 776 76 71
336 35 31 38 883
447 46 991

Long An - 30/04/16

0123456789
1271
2131
3691
112
83
9913
1535
4876
4746
3436
7576
6206
0367
1467
9447
3338
9929
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T4
100N
77
200N
500
400N
1446
7076
0547
1TR
5903
3TR
15724
89624
76495
32284
54759
84063
43152
10TR
94748
61328
20TR
69074
30TR
73510
ĐB
174367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/04/16

003 00 559 52
110 667 63
228 24 24 774 76 77
3884
448 46 47 995

Hậu Giang - 30/04/16

0123456789
500
3510
3152
5903
4063
5724
9624
2284
9074
6495
1446
7076
77
0547
4367
4748
1328
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K5
100N
08
200N
200
400N
8830
8604
3618
1TR
3064
3TR
03454
24857
18069
40699
97730
79343
05129
10TR
14306
99221
20TR
03636
30TR
21988
ĐB
456825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 30/04/16

006 04 00 08 554 57
118 669 64
225 21 29 7
336 30 30 888
443 999

Bình Phước - 30/04/16

0123456789
200
8830
7730
9221
9343
8604
3064
3454
6825
4306
3636
4857
08
3618
1988
8069
0699
5129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL18
100N
14
200N
228
400N
2294
5773
8735
1TR
9613
3TR
85595
26153
48467
97629
54893
27236
79894
10TR
05395
29767
20TR
67710
30TR
57503
ĐB
379918

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/04/16

003 553
118 10 13 14 667 67
229 28 773
336 35 8
4995 95 93 94 94

Vĩnh Long - 29/04/16

0123456789
7710
5773
9613
6153
4893
7503
14
2294
9894
8735
5595
5395
7236
8467
9767
228
9918
7629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS18
100N
74
200N
207
400N
2602
4439
8175
1TR
9832
3TR
59046
35125
96315
29036
11714
16088
75722
10TR
65079
87678
20TR
94611
30TR
57903
ĐB
103444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/04/16

003 02 07 5
111 15 14 6
225 22 779 78 75 74
336 32 39 888
444 46 9

Bình Dương - 29/04/16

0123456789
4611
2602
9832
5722
7903
74
1714
3444
8175
5125
6315
9046
9036
207
6088
7678
4439
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV18
100N
94
200N
691
400N
2288
6960
4664
1TR
5936
3TR
07084
80470
01222
84470
18648
19791
09699
10TR
69140
18730
20TR
73756
30TR
51923
ĐB
284315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/04/16

0556
115 660 64
223 22 770 70
330 36 884 88
440 48 991 99 91 94

Trà Vinh - 29/04/16

0123456789
6960
0470
4470
9140
8730
691
9791
1222
1923
94
4664
7084
4315
5936
3756
2288
8648
9699
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1