• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:07:59 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K52T12
100N
81
200N
926
400N
2376
7189
8266
1TR
2125
3TR
62401
90268
86757
03122
71900
44016
04401
10TR
17916
25786
20TR
69729
30TR
37462
ĐB
038777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 29/12/15

001 00 01 557
116 16 662 68 66
229 22 25 26 777 76
3886 89 81
49

Bến Tre - 29/12/15

0123456789
1900
81
2401
4401
3122
7462
2125
926
2376
8266
4016
7916
5786
6757
8777
0268
7189
9729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12E
100N
35
200N
742
400N
7515
5568
9956
1TR
3914
3TR
07622
74209
63217
72432
78162
13094
88202
10TR
30420
23960
20TR
45204
30TR
37813
ĐB
192793

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 29/12/15

004 09 02 556
113 17 14 15 660 62 68
220 22 7
332 35 8
442 993 94

Vũng Tàu - 29/12/15

0123456789
0420
3960
742
7622
2432
8162
8202
7813
2793
3914
3094
5204
35
7515
9956
3217
5568
4209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K5
100N
86
200N
210
400N
3177
1314
5815
1TR
1664
3TR
03515
71725
29295
05595
05245
73201
83430
10TR
20101
20200
20TR
16220
30TR
73471
ĐB
877308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 29/12/15

008 01 00 01 5
115 14 15 10 664
220 25 771 77
330 886
445 995 95

Bạc Liêu - 29/12/15

0123456789
210
3430
0200
6220
3201
0101
3471
1314
1664
5815
3515
1725
9295
5595
5245
86
3177
7308
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 12E2
100N
10
200N
385
400N
9823
6879
0798
1TR
7830
3TR
19350
51027
15515
86808
34620
16053
81091
10TR
92398
43595
20TR
41847
30TR
82625
ĐB
020481

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/12/15

008 550 53
115 10 6
225 27 20 23 779
330 881 85
447 998 95 91 98

TP. HCM - 28/12/15

0123456789
10
7830
9350
4620
1091
0481
9823
6053
385
5515
3595
2625
1027
1847
0798
6808
2398
6879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A53
100N
46
200N
931
400N
5896
0700
3934
1TR
0750
3TR
13527
19030
76759
49866
12752
05526
13812
10TR
74198
54877
20TR
75336
30TR
46490
ĐB
884827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 28/12/15

000 559 52 50
112 666
227 27 26 777
336 30 34 31 8
446 990 98 96

Đồng Tháp - 28/12/15

0123456789
0700
0750
9030
6490
931
2752
3812
3934
46
5896
9866
5526
5336
3527
4877
4827
4198
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T12K4
100N
83
200N
356
400N
2966
7172
2595
1TR
5968
3TR
25946
43997
16018
79644
53204
72433
26916
10TR
57817
54382
20TR
14034
30TR
26466
ĐB
016169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 28/12/15

004 556
117 18 16 669 66 68 66
2772
334 33 882 83
446 44 997 95

Cà Mau - 28/12/15

0123456789
7172
4382
83
2433
9644
3204
4034
2595
356
2966
5946
6916
6466
3997
7817
5968
6018
6169
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1