• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG11E
100N
50
200N
180
400N
6913
0662
9791
1TR
2392
3TR
97049
84298
21741
66124
53548
72330
51899
10TR
60495
97724
20TR
38802
30TR
55087
ĐB
262881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 29/11/15

002 550
113 662
224 24 7
330 881 87 80
449 41 48 995 98 99 92 91

Tiền Giang - 29/11/15

0123456789
50
180
2330
9791
1741
2881
0662
2392
8802
6913
6124
7724
0495
5087
4298
3548
7049
1899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 11K5
100N
54
200N
611
400N
0700
2106
6980
1TR
0158
3TR
10036
29558
99621
53140
26455
62754
41461
10TR
29579
06055
20TR
39612
30TR
21421
ĐB
229362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 29/11/15

000 06 555 58 55 54 58 54
112 11 662 61
221 21 779
336 880
440 9

Kiên Giang - 29/11/15

0123456789
0700
6980
3140
611
9621
1461
1421
9612
9362
54
2754
6455
6055
2106
0036
0158
9558
9579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL11K5
100N
27
200N
619
400N
9994
5627
2100
1TR
9046
3TR
69464
54234
74838
58652
87596
47312
92737
10TR
31968
48136
20TR
73614
30TR
32813
ĐB
932093

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 29/11/15

000 552
113 14 12 19 668 64
227 27 7
336 34 38 37 8
446 993 96 94

Đà Lạt - 29/11/15

0123456789
2100
8652
7312
2813
2093
9994
9464
4234
3614
9046
7596
8136
27
5627
2737
4838
1968
619
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11D7
100N
60
200N
433
400N
9986
4243
3936
1TR
7149
3TR
00887
95198
23395
26085
87209
50691
17281
10TR
74246
12379
20TR
21640
30TR
56143
ĐB
532538

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/11/15

009 5
1660
2779
338 36 33 887 85 81 86
443 40 46 49 43 998 95 91

TP. HCM - 28/11/15

0123456789
60
1640
0691
7281
433
4243
6143
3395
6085
9986
3936
4246
0887
5198
2538
7149
7209
2379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K4
100N
12
200N
735
400N
8906
2581
1420
1TR
5574
3TR
90582
65741
59124
03007
15492
79728
23530
10TR
24667
20147
20TR
71754
30TR
69194
ĐB
178286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 28/11/15

007 06 554
112 667
224 28 20 774
330 35 886 82 81
447 41 994 92

Long An - 28/11/15

0123456789
1420
3530
2581
5741
12
0582
5492
5574
9124
1754
9194
735
8906
8286
3007
4667
0147
9728
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T11
100N
67
200N
114
400N
3816
3023
8159
1TR
5438
3TR
94757
06877
36124
52760
75919
70158
38702
10TR
15421
11502
20TR
24667
30TR
12933
ĐB
036186

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 28/11/15

002 02 557 58 59
119 16 14 667 60 67
221 24 23 777
333 38 886
49

Hậu Giang - 28/11/15

0123456789
2760
5421
8702
1502
3023
2933
114
6124
3816
6186
67
4757
6877
4667
5438
0158
8159
5919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K4
100N
15
200N
403
400N
8642
1589
1086
1TR
0471
3TR
33695
23977
69565
02951
83370
29611
16709
10TR
86267
52866
20TR
72305
30TR
40627
ĐB
111835

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 28/11/15

005 09 03 551
111 15 667 66 65
227 777 70 71
335 889 86
442 995

Bình Phước - 28/11/15

0123456789
3370
0471
2951
9611
8642
403
15
3695
9565
2305
1835
1086
2866
3977
6267
0627
1589
6709
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1