• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:15:12 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 9K5
100N
93
200N
770
400N
2537
3038
4974
1TR
1235
3TR
89594
68766
02271
28223
99426
71785
94679
10TR
67877
42672
20TR
13740
30TR
59395
ĐB
666475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 29/09/16

05
1666
223 26 775 77 72 71 79 74 70
335 37 38 885
440 995 94 93

Tây Ninh - 29/09/16

0123456789
770
3740
2271
2672
93
8223
4974
9594
1235
1785
9395
6475
8766
9426
2537
7877
3038
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K5
100N
77
200N
004
400N
1012
6258
4041
1TR
2301
3TR
75228
36949
03371
36675
34113
33336
95886
10TR
77846
76735
20TR
38180
30TR
40250
ĐB
256106

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 29/09/16

006 01 04 550 58
113 12 6
228 771 75 77
335 36 880 86
446 49 41 9

An Giang - 29/09/16

0123456789
8180
0250
4041
2301
3371
1012
4113
004
6675
6735
3336
5886
7846
6106
77
6258
5228
6949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K5
100N
48
200N
252
400N
1202
7073
4297
1TR
8646
3TR
43163
58074
68119
28104
08596
61767
46176
10TR
15122
69793
20TR
72130
30TR
72824
ĐB
132612

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 29/09/16

004 02 552
112 19 663 67
224 22 774 76 73
330 8
446 48 993 96 97

Bình Thuận - 29/09/16

0123456789
2130
252
1202
5122
2612
7073
3163
9793
8074
8104
2824
8646
8596
6176
4297
1767
48
8119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K4
100N
89
200N
351
400N
1670
9825
6509
1TR
0028
3TR
96279
11258
82665
52237
67558
71393
54510
10TR
58021
28243
20TR
76006
30TR
47601
ĐB
206118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 28/09/16

001 06 09 558 58 51
118 10 665
221 28 25 779 70
337 889
443 993

Đồng Nai - 28/09/16

0123456789
1670
4510
351
8021
7601
1393
8243
9825
2665
6006
2237
0028
1258
7558
6118
89
6509
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T9
100N
08
200N
842
400N
0117
0677
7920
1TR
7187
3TR
07595
41634
07610
02175
44298
37259
49525
10TR
23469
25452
20TR
80453
30TR
28014
ĐB
925369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 28/09/16

008 553 52 59
114 10 17 669 69
225 20 775 77
334 887
442 995 98

Cần Thơ - 28/09/16

0123456789
7920
7610
842
5452
0453
1634
8014
7595
2175
9525
0117
0677
7187
08
4298
7259
3469
5369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T09
100N
82
200N
244
400N
6042
6353
1864
1TR
8450
3TR
99344
28047
22459
11926
55946
91695
58852
10TR
79941
57657
20TR
49765
30TR
95129
ĐB
541212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 28/09/16

0557 59 52 50 53
112 665 64
229 26 7
3882
441 44 47 46 42 44 995

Sóc Trăng - 28/09/16

0123456789
8450
9941
82
6042
8852
1212
6353
244
1864
9344
1695
9765
1926
5946
8047
7657
2459
5129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1