• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:12:43 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL31
100N
76
200N
483
400N
6024
6949
7191
1TR
2008
3TR
67583
03935
75867
27251
80450
43599
56986
10TR
42408
30018
20TR
41691
30TR
60233
ĐB
655397

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/07/16

008 08 551 50
118 667
224 776
333 35 883 86 83
449 997 91 99 91

Vĩnh Long - 29/07/16

0123456789
0450
7191
7251
1691
483
7583
0233
6024
3935
76
6986
5867
5397
2008
2408
0018
6949
3599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS31
100N
85
200N
803
400N
4025
4366
3002
1TR
3301
3TR
80300
03935
25997
19538
76702
48024
59117
10TR
59594
40891
20TR
09181
30TR
67933
ĐB
235259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/07/16

000 02 01 02 03 559
117 666
224 25 7
333 35 38 881 85
4994 91 97

Bình Dương - 29/07/16

0123456789
0300
3301
0891
9181
3002
6702
803
7933
8024
9594
85
4025
3935
4366
5997
9117
9538
5259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV31
100N
46
200N
234
400N
2390
6645
5842
1TR
7160
3TR
56086
87351
07698
81494
36359
26612
57207
10TR
73689
60741
20TR
12759
30TR
33041
ĐB
378633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/07/16

007 559 51 59
112 660
27
333 34 889 86
441 41 45 42 46 998 94 90

Trà Vinh - 29/07/16

0123456789
2390
7160
7351
0741
3041
5842
6612
8633
234
1494
6645
46
6086
7207
7698
6359
3689
2759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K4
100N
13
200N
996
400N
7843
5946
7921
1TR
3631
3TR
70353
78498
50322
75981
76322
63103
67253
10TR
37519
86952
20TR
51156
30TR
50632
ĐB
241909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/07/16

009 03 556 52 53 53
119 13 6
222 22 21 7
332 31 881
443 46 998 96

Tây Ninh - 28/07/16

0123456789
7921
3631
5981
0322
6322
6952
0632
13
7843
0353
3103
7253
996
5946
1156
8498
7519
1909
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-7K4
100N
57
200N
422
400N
0607
5681
2321
1TR
8912
3TR
56184
14578
64352
13915
41403
62243
52911
10TR
50121
25052
20TR
33702
30TR
61550
ĐB
847596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/07/16

002 03 07 550 52 52 57
115 11 12 6
221 21 22 778
3884 81
443 996

An Giang - 28/07/16

0123456789
1550
5681
2321
2911
0121
422
8912
4352
5052
3702
1403
2243
6184
3915
7596
57
0607
4578
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K4
100N
73
200N
854
400N
3880
4550
9651
1TR
2586
3TR
15575
26341
17585
73378
56487
53511
53285
10TR
77669
25231
20TR
60295
30TR
71177
ĐB
782069

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/07/16

0550 51 54
111 669 69
2777 75 78 73
331 885 87 85 86 80
441 995

Bình Thuận - 28/07/16

0123456789
3880
4550
9651
6341
3511
5231
73
854
5575
7585
3285
0295
2586
6487
1177
3378
7669
2069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1