• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 12:52:19 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGE5
100N
93
200N
538
400N
8428
3268
6681
1TR
6750
3TR
39959
65418
06872
12437
72522
65187
51983
10TR
06183
24775
20TR
64334
30TR
43993
ĐB
595794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 29/05/16

0559 50
118 668
222 28 775 72
334 37 38 883 87 83 81
4994 93 93

Tiền Giang - 29/05/16

0123456789
6750
6681
6872
2522
93
1983
6183
3993
4334
5794
4775
2437
5187
538
8428
3268
5418
9959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K5
100N
04
200N
528
400N
9060
3429
5927
1TR
3597
3TR
72272
28825
40671
61316
55985
78404
37058
10TR
07565
35728
20TR
55146
30TR
58887
ĐB
853887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 29/05/16

004 04 558
116 665 60
228 25 29 27 28 772 71
3887 87 85
446 997

Kiên Giang - 29/05/16

0123456789
9060
0671
2272
04
8404
8825
5985
7565
1316
5146
5927
3597
8887
3887
528
7058
5728
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K5
100N
46
200N
586
400N
7153
4169
9277
1TR
4014
3TR
96006
59366
99787
23551
30487
21606
18643
10TR
14330
85988
20TR
30917
30TR
99714
ĐB
948352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 29/05/16

006 06 552 51 53
114 17 14 666 69
2777
330 888 87 87 86
443 46 9

Đà Lạt - 29/05/16

0123456789
4330
3551
8352
7153
8643
4014
9714
46
586
6006
9366
1606
9277
9787
0487
0917
5988
4169
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5D7
100N
76
200N
835
400N
4812
9844
0003
1TR
8871
3TR
00044
23894
96910
71526
30055
38518
27483
10TR
21749
09468
20TR
64994
30TR
98670
ĐB
265194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/05/16

003 555
110 18 12 668
226 770 71 76
335 883
449 44 44 994 94 94

TP. HCM - 28/05/16

0123456789
6910
8670
8871
4812
0003
7483
9844
0044
3894
4994
5194
835
0055
76
1526
8518
9468
1749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
81
200N
937
400N
3670
9143
0100
1TR
8298
3TR
42041
48877
32768
70284
74627
42215
68320
10TR
72012
58368
20TR
15727
30TR
14428
ĐB
025632

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 28/05/16

000 5
112 15 668 68
228 27 27 20 777 70
332 37 884 81
441 43 998

Long An - 28/05/16

0123456789
3670
0100
8320
81
2041
2012
5632
9143
0284
2215
937
8877
4627
5727
8298
2768
8368
4428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T5
100N
81
200N
539
400N
9966
7657
1644
1TR
5626
3TR
70520
16998
27783
14477
43047
24627
22292
10TR
02223
12894
20TR
09605
30TR
70851
ĐB
954505

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 28/05/16

005 05 551 57
1666
223 20 27 26 777
339 883 81
447 44 994 98 92

Hậu Giang - 28/05/16

0123456789
0520
81
0851
2292
7783
2223
1644
2894
9605
4505
9966
5626
7657
4477
3047
4627
6998
539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
05
200N
738
400N
1449
9573
6768
1TR
8109
3TR
76558
06636
70838
66519
55335
29492
94954
10TR
65168
89000
20TR
21668
30TR
06446
ĐB
474613

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 28/05/16

000 09 05 558 54
113 19 668 68 68
2773
336 38 35 38 8
446 49 992

Bình Phước - 28/05/16

0123456789
9000
9492
9573
4613
4954
05
5335
6636
6446
738
6768
6558
0838
5168
1668
1449
8109
6519
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1