• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:49:34 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL18
100N
14
200N
228
400N
2294
5773
8735
1TR
9613
3TR
85595
26153
48467
97629
54893
27236
79894
10TR
05395
29767
20TR
67710
30TR
57503
ĐB
379918

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/04/16

003 553
118 10 13 14 667 67
229 28 773
336 35 8
4995 95 93 94 94

Vĩnh Long - 29/04/16

0123456789
7710
5773
9613
6153
4893
7503
14
2294
9894
8735
5595
5395
7236
8467
9767
228
9918
7629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS18
100N
74
200N
207
400N
2602
4439
8175
1TR
9832
3TR
59046
35125
96315
29036
11714
16088
75722
10TR
65079
87678
20TR
94611
30TR
57903
ĐB
103444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/04/16

003 02 07 5
111 15 14 6
225 22 779 78 75 74
336 32 39 888
444 46 9

Bình Dương - 29/04/16

0123456789
4611
2602
9832
5722
7903
74
1714
3444
8175
5125
6315
9046
9036
207
6088
7678
4439
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV18
100N
94
200N
691
400N
2288
6960
4664
1TR
5936
3TR
07084
80470
01222
84470
18648
19791
09699
10TR
69140
18730
20TR
73756
30TR
51923
ĐB
284315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/04/16

0556
115 660 64
223 22 770 70
330 36 884 88
440 48 991 99 91 94

Trà Vinh - 29/04/16

0123456789
6960
0470
4470
9140
8730
691
9791
1222
1923
94
4664
7084
4315
5936
3756
2288
8648
9699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K4
100N
88
200N
145
400N
4829
0662
7468
1TR
8735
3TR
61745
52158
77931
35351
88354
76652
92526
10TR
63773
61679
20TR
85266
30TR
72061
ĐB
238925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/04/16

0558 51 54 52
1661 66 62 68
225 26 29 773 79
331 35 888
445 45 9

Tây Ninh - 28/04/16

0123456789
7931
5351
2061
0662
6652
3773
8354
145
8735
1745
8925
2526
5266
88
7468
2158
4829
1679
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG4K4
100N
26
200N
105
400N
8400
3954
7592
1TR
0502
3TR
58471
49318
52900
76944
31922
16721
71705
10TR
42137
16542
20TR
79823
30TR
53929
ĐB
278192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/04/16

000 05 02 00 05 554
118 6
229 23 22 21 26 771
337 8
442 44 992 92

An Giang - 28/04/16

0123456789
8400
2900
8471
6721
7592
0502
1922
6542
8192
9823
3954
6944
105
1705
26
2137
9318
3929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K4
100N
91
200N
082
400N
4832
5909
0119
1TR
7094
3TR
92733
09952
25522
88765
43215
36196
81726
10TR
98264
72171
20TR
38516
30TR
95790
ĐB
806454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/04/16

009 554 52
116 15 19 664 65
222 26 771
333 32 882
4990 96 94 91

Bình Thuận - 28/04/16

0123456789
5790
91
2171
082
4832
9952
5522
2733
7094
8264
6454
8765
3215
6196
1726
8516
5909
0119
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1