• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K13T3
100N
56
200N
411
400N
5461
2014
5536
1TR
2183
3TR
68963
43783
82898
94778
80454
97133
36293
10TR
28003
59210
20TR
50367
30TR
96907
ĐB
773169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 29/03/16

007 03 554 56
110 14 11 669 67 63 61
2778
333 36 883 83
4998 93

Bến Tre - 29/03/16

0123456789
9210
411
5461
2183
8963
3783
7133
6293
8003
2014
0454
56
5536
0367
6907
2898
4778
3169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3E
100N
68
200N
439
400N
3316
5057
0433
1TR
8089
3TR
32130
11868
02260
78474
00636
01506
88960
10TR
48516
59477
20TR
38523
30TR
69616
ĐB
675302

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 29/03/16

002 06 557
116 16 16 668 60 60 68
223 777 74
330 36 33 39 889
49

Vũng Tàu - 29/03/16

0123456789
2130
2260
8960
5302
0433
8523
8474
3316
0636
1506
8516
9616
5057
9477
68
1868
439
8089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T03K5
100N
31
200N
260
400N
7571
2548
7191
1TR
8361
3TR
63047
03739
93735
58697
90725
11828
97666
10TR
22506
59131
20TR
63821
30TR
13111
ĐB
660365

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 29/03/16

006 5
111 665 66 61 60
221 25 28 771
331 39 35 31 8
447 48 997 91

Bạc Liêu - 29/03/16

0123456789
260
31
7571
7191
8361
9131
3821
3111
3735
0725
0365
7666
2506
3047
8697
2548
1828
3739
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3E2
100N
42
200N
792
400N
1592
9564
4915
1TR
3286
3TR
75722
10442
34521
76139
12967
45815
42846
10TR
61548
26706
20TR
17008
30TR
20252
ĐB
516341

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/03/16

008 06 552
115 15 667 64
222 21 7
339 886
441 48 42 46 42 992 92

TP. HCM - 28/03/16

0123456789
4521
6341
42
792
1592
5722
0442
0252
9564
4915
5815
3286
2846
6706
2967
1548
7008
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B13
100N
17
200N
189
400N
3731
0941
3553
1TR
5627
3TR
51969
76606
30733
26544
13077
97837
56904
10TR
91430
58443
20TR
90554
30TR
13538
ĐB
430493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 28/03/16

006 04 554 53
117 669
227 777
338 30 33 37 31 889
443 44 41 993

Đồng Tháp - 28/03/16

0123456789
1430
3731
0941
3553
0733
8443
0493
6544
6904
0554
6606
17
5627
3077
7837
3538
189
1969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K4
100N
97
200N
700
400N
0097
5660
3261
1TR
4772
3TR
48925
25931
24701
24132
89130
15792
63046
10TR
06075
87230
20TR
20323
30TR
34586
ĐB
014317

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 28/03/16

001 00 5
117 660 61
223 25 775 72
330 31 32 30 886
446 992 97 97

Cà Mau - 28/03/16

0123456789
700
5660
9130
7230
3261
5931
4701
4772
4132
5792
0323
8925
6075
3046
4586
97
0097
4317
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1