• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 10:46:49 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2E2
100N
95
200N
587
400N
2491
1140
6201
1TR
9833
3TR
17067
12935
99834
78300
94850
75991
73742
10TR
10097
58731
20TR
01267
30TR
69467
ĐB
986293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 29/02/16

000 01 550
1667 67 67
27
331 35 34 33 887
442 40 993 97 91 91 95

TP. HCM - 29/02/16

0123456789
1140
8300
4850
2491
6201
5991
8731
3742
9833
6293
9834
95
2935
587
7067
0097
1267
9467
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B09
100N
51
200N
047
400N
7647
6834
3525
1TR
0099
3TR
34402
78076
63872
43900
88958
70723
11558
10TR
53872
14737
20TR
48233
30TR
38740
ĐB
336341

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 29/02/16

002 00 558 58 51
16
223 25 772 76 72
333 37 34 8
441 40 47 47 999

Đồng Tháp - 29/02/16

0123456789
3900
8740
51
6341
4402
3872
3872
0723
8233
6834
3525
8076
047
7647
4737
8958
1558
0099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T02K5
100N
89
200N
520
400N
3754
4463
9029
1TR
5822
3TR
86518
26855
20819
85061
27120
05564
58060
10TR
84675
16999
20TR
82556
30TR
44470
ĐB
019200

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 29/02/16

000 556 55 54
118 19 661 64 60 63
220 22 29 20 770 75
3889
4999

Cà Mau - 29/02/16

0123456789
520
7120
8060
4470
9200
5061
5822
4463
3754
5564
6855
4675
2556
6518
89
9029
0819
6999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD2
100N
29
200N
304
400N
2390
1896
7718
1TR
3256
3TR
00131
48377
34991
95921
76635
91863
69861
10TR
06649
32899
20TR
25006
30TR
14989
ĐB
237105

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 28/02/16

005 06 04 556
118 663 61
221 29 777
331 35 889
449 999 91 90 96

Tiền Giang - 28/02/16

0123456789
2390
0131
4991
5921
9861
1863
304
6635
7105
1896
3256
5006
8377
7718
29
6649
2899
4989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K4
100N
46
200N
977
400N
6831
0979
3747
1TR
4093
3TR
56849
81237
28790
07019
75795
81964
46803
10TR
94706
07658
20TR
70827
30TR
85625
ĐB
087376

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 28/02/16

006 03 558
119 664
225 27 776 79 77
337 31 8
449 47 46 990 95 93

Kiên Giang - 28/02/16

0123456789
8790
6831
4093
6803
1964
5795
5625
46
4706
7376
977
3747
1237
0827
7658
0979
6849
7019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K4
100N
52
200N
363
400N
2197
5156
0567
1TR
7694
3TR
51004
23873
30857
50179
09404
74977
05588
10TR
81423
90173
20TR
77541
30TR
36536
ĐB
739296

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 28/02/16

004 04 557 56 52
1667 63
223 773 73 79 77
336 888
441 996 94 97

Đà Lạt - 28/02/16

0123456789
7541
52
363
3873
1423
0173
7694
1004
9404
5156
6536
9296
2197
0567
0857
4977
5588
0179

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1