• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:29:14 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL05
100N
33
200N
134
400N
9481
7178
8939
1TR
2397
3TR
51890
59745
86537
09269
79470
73854
39479
10TR
27250
76452
20TR
74208
30TR
81180
ĐB
531573

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 29/01/16

008 550 52 54
1669
2773 70 79 78
337 39 34 33 880 81
445 990 97

Vĩnh Long - 29/01/16

0123456789
1890
9470
7250
1180
9481
6452
33
1573
134
3854
9745
2397
6537
7178
4208
8939
9269
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS05
100N
58
200N
410
400N
7032
0498
5676
1TR
2017
3TR
29857
53155
12453
64699
80766
78602
37791
10TR
15264
01632
20TR
62644
30TR
49441
ĐB
002841

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/01/16

002 557 55 53 58
117 10 664 66
2776
332 32 8
441 41 44 999 91 98

Bình Dương - 29/01/16

0123456789
410
7791
9441
2841
7032
8602
1632
2453
5264
2644
3155
5676
0766
2017
9857
58
0498
4699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV05
100N
80
200N
705
400N
2821
8655
6373
1TR
2557
3TR
20511
02746
36269
32449
09182
00275
69479
10TR
38826
26600
20TR
91337
30TR
70425
ĐB
139733

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 29/01/16

000 05 557 55
111 669
225 26 21 775 79 73
333 37 882 80
446 49 9

Trà Vinh - 29/01/16

0123456789
80
6600
2821
0511
9182
6373
9733
705
8655
0275
0425
2746
8826
2557
1337
6269
2449
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 1K4
100N
09
200N
123
400N
4618
7770
1119
1TR
2115
3TR
04641
01745
24025
80896
57861
32844
99658
10TR
70899
49618
20TR
44982
30TR
14771
ĐB
889835

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/01/16

009 558
118 15 18 19 661
225 23 771 70
335 882
441 45 44 999 96

Tây Ninh - 28/01/16

0123456789
7770
4641
7861
4771
4982
123
2844
2115
1745
4025
9835
0896
4618
9658
9618
09
1119
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K4
100N
02
200N
308
400N
5583
4214
0946
1TR
4386
3TR
58907
30509
39810
89895
87013
76914
27239
10TR
87982
84227
20TR
80283
30TR
27560
ĐB
549843

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/01/16

007 09 08 02 5
110 13 14 14 660
227 7
339 883 82 86 83
443 46 995

An Giang - 28/01/16

0123456789
9810
7560
02
7982
5583
7013
0283
9843
4214
6914
9895
0946
4386
8907
4227
308
0509
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K4
100N
16
200N
489
400N
8617
2667
0212
1TR
2040
3TR
27570
79992
12423
53784
52428
44158
81662
10TR
10782
28804
20TR
19979
30TR
73038
ĐB
862084

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/01/16

004 558
117 12 16 662 67
223 28 779 70
338 884 82 84 89
440 992

Bình Thuận - 28/01/16

0123456789
2040
7570
0212
9992
1662
0782
2423
3784
8804
2084
16
8617
2667
2428
4158
3038
489
9979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1