• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 12E2
100N
10
200N
385
400N
9823
6879
0798
1TR
7830
3TR
19350
51027
15515
86808
34620
16053
81091
10TR
92398
43595
20TR
41847
30TR
82625
ĐB
020481

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/12/15

008 550 53
115 10 6
225 27 20 23 779
330 881 85
447 998 95 91 98

TP. HCM - 28/12/15

0123456789
10
7830
9350
4620
1091
0481
9823
6053
385
5515
3595
2625
1027
1847
0798
6808
2398
6879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A53
100N
46
200N
931
400N
5896
0700
3934
1TR
0750
3TR
13527
19030
76759
49866
12752
05526
13812
10TR
74198
54877
20TR
75336
30TR
46490
ĐB
884827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 28/12/15

000 559 52 50
112 666
227 27 26 777
336 30 34 31 8
446 990 98 96

Đồng Tháp - 28/12/15

0123456789
0700
0750
9030
6490
931
2752
3812
3934
46
5896
9866
5526
5336
3527
4877
4827
4198
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T12K4
100N
83
200N
356
400N
2966
7172
2595
1TR
5968
3TR
25946
43997
16018
79644
53204
72433
26916
10TR
57817
54382
20TR
14034
30TR
26466
ĐB
016169

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 28/12/15

004 556
117 18 16 669 66 68 66
2772
334 33 882 83
446 44 997 95

Cà Mau - 28/12/15

0123456789
7172
4382
83
2433
9644
3204
4034
2595
356
2966
5946
6916
6466
3997
7817
5968
6018
6169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG12D
100N
37
200N
322
400N
1438
3034
8692
1TR
6790
3TR
71535
10279
71625
11646
36972
76664
38406
10TR
29527
35472
20TR
57892
30TR
63103
ĐB
747110

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 27/12/15

003 06 5
110 664
227 25 22 772 79 72
335 38 34 37 8
446 992 90 92

Tiền Giang - 27/12/15

0123456789
6790
7110
322
8692
6972
5472
7892
3103
3034
6664
1535
1625
1646
8406
37
9527
1438
0279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K4
100N
36
200N
678
400N
7082
3019
1421
1TR
1723
3TR
28951
75537
95564
83592
60383
39630
36536
10TR
34074
46888
20TR
74646
30TR
32597
ĐB
634732

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 27/12/15

0551
119 664
223 21 774 78
332 37 30 36 36 888 83 82
446 997 92

Kiên Giang - 27/12/15

0123456789
9630
1421
8951
7082
3592
4732
1723
0383
5564
4074
36
6536
4646
5537
2597
678
6888
3019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K4
100N
20
200N
950
400N
2626
4453
3275
1TR
6821
3TR
83137
56748
42886
81352
55432
89089
24618
10TR
59763
17597
20TR
35559
30TR
30447
ĐB
272282

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 27/12/15

0559 52 53 50
118 663
221 26 20 775
337 32 882 86 89
447 48 997

Đà Lạt - 27/12/15

0123456789
20
950
6821
1352
5432
2282
4453
9763
3275
2626
2886
3137
7597
0447
6748
4618
9089
5559
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1