• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11D7
100N
60
200N
433
400N
9986
4243
3936
1TR
7149
3TR
00887
95198
23395
26085
87209
50691
17281
10TR
74246
12379
20TR
21640
30TR
56143
ĐB
532538

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/11/15

009 5
1660
2779
338 36 33 887 85 81 86
443 40 46 49 43 998 95 91

TP. HCM - 28/11/15

0123456789
60
1640
0691
7281
433
4243
6143
3395
6085
9986
3936
4246
0887
5198
2538
7149
7209
2379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K4
100N
12
200N
735
400N
8906
2581
1420
1TR
5574
3TR
90582
65741
59124
03007
15492
79728
23530
10TR
24667
20147
20TR
71754
30TR
69194
ĐB
178286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 28/11/15

007 06 554
112 667
224 28 20 774
330 35 886 82 81
447 41 994 92

Long An - 28/11/15

0123456789
1420
3530
2581
5741
12
0582
5492
5574
9124
1754
9194
735
8906
8286
3007
4667
0147
9728
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T11
100N
67
200N
114
400N
3816
3023
8159
1TR
5438
3TR
94757
06877
36124
52760
75919
70158
38702
10TR
15421
11502
20TR
24667
30TR
12933
ĐB
036186

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 28/11/15

002 02 557 58 59
119 16 14 667 60 67
221 24 23 777
333 38 886
49

Hậu Giang - 28/11/15

0123456789
2760
5421
8702
1502
3023
2933
114
6124
3816
6186
67
4757
6877
4667
5438
0158
8159
5919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K4
100N
15
200N
403
400N
8642
1589
1086
1TR
0471
3TR
33695
23977
69565
02951
83370
29611
16709
10TR
86267
52866
20TR
72305
30TR
40627
ĐB
111835

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 28/11/15

005 09 03 551
111 15 667 66 65
227 777 70 71
335 889 86
442 995

Bình Phước - 28/11/15

0123456789
3370
0471
2951
9611
8642
403
15
3695
9565
2305
1835
1086
2866
3977
6267
0627
1589
6709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL48
100N
05
200N
770
400N
6012
5905
7176
1TR
2350
3TR
94096
09495
84929
00452
05467
89633
98217
10TR
37122
79204
20TR
57331
30TR
61122
ĐB
351041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 27/11/15

004 05 05 552 50
117 12 667
222 22 29 776 70
331 33 8
441 996 95

Vĩnh Long - 27/11/15

0123456789
770
2350
7331
1041
6012
0452
7122
1122
9633
9204
05
5905
9495
7176
4096
5467
8217
4929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS48
100N
50
200N
923
400N
7414
8299
0459
1TR
5331
3TR
04996
84452
09152
83557
01828
93560
24610
10TR
57701
15505
20TR
94441
30TR
52523
ĐB
027663

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 27/11/15

001 05 552 52 57 59 50
110 14 663 60
223 28 23 7
331 8
441 996 99

Bình Dương - 27/11/15

0123456789
50
3560
4610
5331
7701
4441
4452
9152
923
2523
7663
7414
5505
4996
3557
1828
8299
0459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV48
100N
23
200N
045
400N
1006
7591
0458
1TR
8581
3TR
68236
29641
59324
73012
59053
01832
78064
10TR
44460
26510
20TR
13708
30TR
58411
ĐB
847503

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 27/11/15

003 08 06 553 58
111 10 12 660 64
224 23 7
336 32 881
441 45 991

Trà Vinh - 27/11/15

0123456789
4460
6510
7591
8581
9641
8411
3012
1832
23
9053
7503
9324
8064
045
1006
8236
0458
3708
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1