• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:18:47 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K4
100N
89
200N
351
400N
1670
9825
6509
1TR
0028
3TR
96279
11258
82665
52237
67558
71393
54510
10TR
58021
28243
20TR
76006
30TR
47601
ĐB
206118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 28/09/16

001 06 09 558 58 51
118 10 665
221 28 25 779 70
337 889
443 993

Đồng Nai - 28/09/16

0123456789
1670
4510
351
8021
7601
1393
8243
9825
2665
6006
2237
0028
1258
7558
6118
89
6509
6279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T9
100N
08
200N
842
400N
0117
0677
7920
1TR
7187
3TR
07595
41634
07610
02175
44298
37259
49525
10TR
23469
25452
20TR
80453
30TR
28014
ĐB
925369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 28/09/16

008 553 52 59
114 10 17 669 69
225 20 775 77
334 887
442 995 98

Cần Thơ - 28/09/16

0123456789
7920
7610
842
5452
0453
1634
8014
7595
2175
9525
0117
0677
7187
08
4298
7259
3469
5369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T09
100N
82
200N
244
400N
6042
6353
1864
1TR
8450
3TR
99344
28047
22459
11926
55946
91695
58852
10TR
79941
57657
20TR
49765
30TR
95129
ĐB
541212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 28/09/16

0557 59 52 50 53
112 665 64
229 26 7
3882
441 44 47 46 42 44 995

Sóc Trăng - 28/09/16

0123456789
8450
9941
82
6042
8852
1212
6353
244
1864
9344
1695
9765
1926
5946
8047
7657
2459
5129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K39T9
100N
19
200N
947
400N
7228
3478
7569
1TR
1063
3TR
04000
01649
16607
41007
71463
44671
41848
10TR
04718
47437
20TR
96169
30TR
37293
ĐB
107640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 27/09/16

000 07 07 5
118 19 669 63 63 69
228 771 78
337 8
440 49 48 47 993

Bến Tre - 27/09/16

0123456789
4000
7640
4671
1063
1463
7293
947
6607
1007
7437
7228
3478
1848
4718
19
7569
1649
6169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9D
100N
50
200N
124
400N
1794
3997
9271
1TR
2430
3TR
09835
84268
40682
00716
60484
06045
46076
10TR
45615
60353
20TR
36240
30TR
90350
ĐB
991534

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 27/09/16

0550 53 50
115 16 668
224 776 71
334 35 30 882 84
440 45 994 97

Vũng Tàu - 27/09/16

0123456789
50
2430
6240
0350
9271
0682
0353
124
1794
0484
1534
9835
6045
5615
0716
6076
3997
4268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K4
100N
55
200N
181
400N
6260
4999
9206
1TR
3570
3TR
28349
83518
49703
56783
63923
01895
06483
10TR
26081
88939
20TR
52690
30TR
30290
ĐB
355076

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 27/09/16

003 06 555
118 660
223 776 70
339 881 83 83 81
449 990 90 95 99

Bạc Liêu - 27/09/16

0123456789
6260
3570
2690
0290
181
6081
9703
6783
3923
6483
55
1895
9206
5076
3518
4999
8349
8939
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1