• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:00:43 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D8
100N
76
200N
663
400N
1688
3925
6723
1TR
5364
3TR
79135
29194
52202
46661
70097
06153
84461
10TR
61579
05693
20TR
08597
30TR
27108
ĐB
891251

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 28/08/16

008 02 551 53
1661 61 64 63
225 23 779 76
335 888
4997 93 94 97

Tiền Giang - 28/08/16

0123456789
6661
4461
1251
2202
663
6723
6153
5693
5364
9194
3925
9135
76
0097
8597
1688
7108
1579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K4
100N
08
200N
234
400N
3704
2859
2265
1TR
2404
3TR
38555
11458
68358
30870
22734
21398
50849
10TR
40103
81532
20TR
86423
30TR
42788
ĐB
207721

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 28/08/16

003 04 04 08 555 58 58 59
1665
221 23 770
332 34 34 888
449 998

Kiên Giang - 28/08/16

0123456789
0870
7721
1532
0103
6423
234
3704
2404
2734
2265
8555
08
1458
8358
1398
2788
2859
0849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K4
100N
34
200N
587
400N
3747
7911
1061
1TR
4159
3TR
54112
35988
07159
11370
46261
17398
39679
10TR
56483
31633
20TR
71804
30TR
49588
ĐB
275039

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 28/08/16

004 559 59
112 11 661 61
2770 79
339 33 34 888 83 88 87
447 998

Đà Lạt - 28/08/16

0123456789
1370
7911
1061
6261
4112
6483
1633
34
1804
587
3747
5988
7398
9588
4159
7159
9679
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8D7
100N
32
200N
960
400N
7939
0103
3395
1TR
2850
3TR
57782
63121
42458
56406
05673
90782
97663
10TR
58340
37179
20TR
75522
30TR
30191
ĐB
831469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/08/16

006 03 558 50
1669 63 60
222 21 779 73
339 32 882 82
440 991 95

TP. HCM - 27/08/16

0123456789
960
2850
8340
3121
0191
32
7782
0782
5522
0103
5673
7663
3395
6406
2458
7939
7179
1469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K4
100N
53
200N
573
400N
0696
8571
2256
1TR
7455
3TR
71651
07680
90954
31031
65991
60448
94975
10TR
01467
14107
20TR
84749
30TR
27492
ĐB
384714

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 27/08/16

007 551 54 55 56 53
114 667
2775 71 73
331 880
449 48 992 91 96

Long An - 27/08/16

0123456789
7680
8571
1651
1031
5991
7492
53
573
0954
4714
7455
4975
0696
2256
1467
4107
0448
4749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T8
100N
54
200N
053
400N
1921
2081
1386
1TR
5561
3TR
34922
85735
41269
25132
73313
47179
76069
10TR
18150
42404
20TR
51875
30TR
75002
ĐB
833727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 27/08/16

002 04 550 53 54
113 669 69 61
227 22 21 775 79
335 32 881 86
49

Hậu Giang - 27/08/16

0123456789
8150
1921
2081
5561
4922
5132
5002
053
3313
54
2404
5735
1875
1386
3727
1269
7179
6069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K4
100N
19
200N
143
400N
1550
9092
2980
1TR
0325
3TR
80440
77454
79390
03682
68166
18936
74326
10TR
71023
26184
20TR
44644
30TR
44507
ĐB
996557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 27/08/16

007 557 54 50
119 666
223 26 25 7
336 884 82 80
444 40 43 990 92

Bình Phước - 27/08/16

0123456789
1550
2980
0440
9390
9092
3682
143
1023
7454
6184
4644
0325
8166
8936
4326
4507
6557
19
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1