• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 12:31:06 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K4
100N
13
200N
996
400N
7843
5946
7921
1TR
3631
3TR
70353
78498
50322
75981
76322
63103
67253
10TR
37519
86952
20TR
51156
30TR
50632
ĐB
241909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/07/16

009 03 556 52 53 53
119 13 6
222 22 21 7
332 31 881
443 46 998 96

Tây Ninh - 28/07/16

0123456789
7921
3631
5981
0322
6322
6952
0632
13
7843
0353
3103
7253
996
5946
1156
8498
7519
1909
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-7K4
100N
57
200N
422
400N
0607
5681
2321
1TR
8912
3TR
56184
14578
64352
13915
41403
62243
52911
10TR
50121
25052
20TR
33702
30TR
61550
ĐB
847596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/07/16

002 03 07 550 52 52 57
115 11 12 6
221 21 22 778
3884 81
443 996

An Giang - 28/07/16

0123456789
1550
5681
2321
2911
0121
422
8912
4352
5052
3702
1403
2243
6184
3915
7596
57
0607
4578
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K4
100N
73
200N
854
400N
3880
4550
9651
1TR
2586
3TR
15575
26341
17585
73378
56487
53511
53285
10TR
77669
25231
20TR
60295
30TR
71177
ĐB
782069

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/07/16

0550 51 54
111 669 69
2777 75 78 73
331 885 87 85 86 80
441 995

Bình Thuận - 28/07/16

0123456789
3880
4550
9651
6341
3511
5231
73
854
5575
7585
3285
0295
2586
6487
1177
3378
7669
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K4
100N
68
200N
858
400N
1073
3053
4162
1TR
6828
3TR
23518
49331
97800
64184
84368
24242
86595
10TR
34047
26285
20TR
58015
30TR
57819
ĐB
916947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/07/16

000 553 58
119 15 18 668 62 68
228 773
331 885 84
447 47 42 995

Đồng Nai - 27/07/16

0123456789
7800
9331
4162
4242
1073
3053
4184
6595
6285
8015
4047
6947
68
858
6828
3518
4368
7819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T7
100N
92
200N
276
400N
5700
6233
3923
1TR
7115
3TR
53838
24771
67467
64745
82064
15367
67279
10TR
84054
78116
20TR
01524
30TR
42731
ĐB
373333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 27/07/16

000 554
116 15 667 64 67
224 23 771 79 76
333 31 38 33 8
445 992

Cần Thơ - 27/07/16

0123456789
5700
4771
2731
92
6233
3923
3333
2064
4054
1524
7115
4745
276
8116
7467
5367
3838
7279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T07
100N
39
200N
051
400N
4887
4270
7719
1TR
3992
3TR
29714
70131
88288
15916
26648
30187
39288
10TR
51088
58719
20TR
54484
30TR
11431
ĐB
884905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 27/07/16

005 551
119 14 16 19 6
2770
331 31 39 884 88 88 87 88 87
448 992

Sóc Trăng - 27/07/16

0123456789
4270
051
0131
1431
3992
9714
4484
4905
5916
4887
0187
8288
6648
9288
1088
39
7719
8719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1