• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:14:37 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K26T6
100N
23
200N
863
400N
3833
5923
8162
1TR
1847
3TR
42262
93030
59453
31154
01743
60811
82089
10TR
95809
85991
20TR
82076
30TR
77442
ĐB
839430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 28/06/16

009 553 54
111 662 62 63
223 23 776
330 30 33 889
442 43 47 991

Bến Tre - 28/06/16

0123456789
3030
9430
0811
5991
8162
2262
7442
23
863
3833
5923
9453
1743
1154
2076
1847
2089
5809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6D
100N
40
200N
090
400N
2475
2799
9573
1TR
7145
3TR
92934
52760
57483
51362
39421
21789
71726
10TR
93306
28036
20TR
48816
30TR
25258
ĐB
858890

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 28/06/16

006 558
116 660 62
221 26 775 73
336 34 883 89
445 40 990 99 90

Vũng Tàu - 28/06/16

0123456789
40
090
2760
8890
9421
1362
9573
7483
2934
2475
7145
1726
3306
8036
8816
5258
2799
1789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K4
100N
71
200N
995
400N
4936
0348
8263
1TR
6970
3TR
10977
31882
07095
67504
50146
93944
29421
10TR
50255
48111
20TR
67763
30TR
99178
ĐB
178750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 28/06/16

004 550 55
111 663 63
221 778 77 70 71
336 882
446 44 48 995 95

Bạc Liêu - 28/06/16

0123456789
6970
8750
71
9421
8111
1882
8263
7763
7504
3944
995
7095
0255
4936
0146
0977
0348
9178
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6E2
100N
56
200N
334
400N
0652
2531
4015
1TR
4234
3TR
75231
35065
30023
68705
31918
02082
92780
10TR
20456
36386
20TR
27135
30TR
24960
ĐB
525463

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/06/16

005 556 52 56
118 15 663 60 65
223 7
335 31 34 31 34 886 82 80
49

TP. HCM - 27/06/16

0123456789
2780
4960
2531
5231
0652
2082
0023
5463
334
4234
4015
5065
8705
7135
56
0456
6386
1918
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B26
100N
83
200N
180
400N
7366
5441
3640
1TR
6773
3TR
11699
45686
72025
32585
15887
80934
74728
10TR
40334
24308
20TR
23035
30TR
51922
ĐB
393411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/06/16

008 5
111 666
222 25 28 773
335 34 34 886 85 87 80 83
441 40 999

Đồng Tháp - 27/06/16

0123456789
180
3640
5441
3411
1922
83
6773
0934
0334
2025
2585
3035
7366
5686
5887
4728
4308
1699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T06K4
100N
27
200N
855
400N
7463
7065
7710
1TR
7490
3TR
83700
78014
70188
32674
66557
45903
21296
10TR
30820
17652
20TR
42939
30TR
07554
ĐB
849827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 27/06/16

000 03 554 52 57 55
114 10 663 65
227 20 27 774
339 888
4996 90

Cà Mau - 27/06/16

0123456789
7710
7490
3700
0820
7652
7463
5903
8014
2674
7554
855
7065
1296
27
6557
9827
0188
2939
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1