• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:26:53 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5D7
100N
76
200N
835
400N
4812
9844
0003
1TR
8871
3TR
00044
23894
96910
71526
30055
38518
27483
10TR
21749
09468
20TR
64994
30TR
98670
ĐB
265194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 28/05/16

003 555
110 18 12 668
226 770 71 76
335 883
449 44 44 994 94 94

TP. HCM - 28/05/16

0123456789
6910
8670
8871
4812
0003
7483
9844
0044
3894
4994
5194
835
0055
76
1526
8518
9468
1749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
81
200N
937
400N
3670
9143
0100
1TR
8298
3TR
42041
48877
32768
70284
74627
42215
68320
10TR
72012
58368
20TR
15727
30TR
14428
ĐB
025632

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 28/05/16

000 5
112 15 668 68
228 27 27 20 777 70
332 37 884 81
441 43 998

Long An - 28/05/16

0123456789
3670
0100
8320
81
2041
2012
5632
9143
0284
2215
937
8877
4627
5727
8298
2768
8368
4428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T5
100N
81
200N
539
400N
9966
7657
1644
1TR
5626
3TR
70520
16998
27783
14477
43047
24627
22292
10TR
02223
12894
20TR
09605
30TR
70851
ĐB
954505

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 28/05/16

005 05 551 57
1666
223 20 27 26 777
339 883 81
447 44 994 98 92

Hậu Giang - 28/05/16

0123456789
0520
81
0851
2292
7783
2223
1644
2894
9605
4505
9966
5626
7657
4477
3047
4627
6998
539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
05
200N
738
400N
1449
9573
6768
1TR
8109
3TR
76558
06636
70838
66519
55335
29492
94954
10TR
65168
89000
20TR
21668
30TR
06446
ĐB
474613

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 28/05/16

000 09 05 558 54
113 19 668 68 68
2773
336 38 35 38 8
446 49 992

Bình Phước - 28/05/16

0123456789
9000
9492
9573
4613
4954
05
5335
6636
6446
738
6768
6558
0838
5168
1668
1449
8109
6519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL22
100N
30
200N
502
400N
8200
6059
7041
1TR
9225
3TR
75865
20465
23246
22992
64545
59282
99373
10TR
00516
21549
20TR
15128
30TR
43869
ĐB
885330

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 27/05/16

000 02 559
116 669 65 65
228 25 773
330 30 882
449 46 45 41 992

Vĩnh Long - 27/05/16

0123456789
30
8200
5330
7041
502
2992
9282
9373
9225
5865
0465
4545
3246
0516
5128
6059
1549
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS22
100N
53
200N
812
400N
4782
2904
7952
1TR
1644
3TR
94242
70521
22185
74593
77070
32311
09428
10TR
62002
73724
20TR
20003
30TR
69140
ĐB
043492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 27/05/16

003 02 04 552 53
111 12 6
224 21 28 770
3885 82
440 42 44 992 93

Bình Dương - 27/05/16

0123456789
7070
9140
0521
2311
812
4782
7952
4242
2002
3492
53
4593
0003
2904
1644
3724
2185
9428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV22
100N
94
200N
627
400N
1420
4757
5514
1TR
8476
3TR
86181
75459
00109
48890
88320
40821
72302
10TR
02715
40216
20TR
37139
30TR
20170
ĐB
250932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 27/05/16

009 02 559 57
115 16 14 6
220 21 20 27 770 76
332 39 881
4990 94

Trà Vinh - 27/05/16

0123456789
1420
8890
8320
0170
6181
0821
2302
0932
94
5514
2715
8476
0216
627
4757
5459
0109
7139
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1