• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:28:00 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K4
100N
88
200N
145
400N
4829
0662
7468
1TR
8735
3TR
61745
52158
77931
35351
88354
76652
92526
10TR
63773
61679
20TR
85266
30TR
72061
ĐB
238925

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/04/16

0558 51 54 52
1661 66 62 68
225 26 29 773 79
331 35 888
445 45 9

Tây Ninh - 28/04/16

0123456789
7931
5351
2061
0662
6652
3773
8354
145
8735
1745
8925
2526
5266
88
7468
2158
4829
1679
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG4K4
100N
26
200N
105
400N
8400
3954
7592
1TR
0502
3TR
58471
49318
52900
76944
31922
16721
71705
10TR
42137
16542
20TR
79823
30TR
53929
ĐB
278192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/04/16

000 05 02 00 05 554
118 6
229 23 22 21 26 771
337 8
442 44 992 92

An Giang - 28/04/16

0123456789
8400
2900
8471
6721
7592
0502
1922
6542
8192
9823
3954
6944
105
1705
26
2137
9318
3929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K4
100N
91
200N
082
400N
4832
5909
0119
1TR
7094
3TR
92733
09952
25522
88765
43215
36196
81726
10TR
98264
72171
20TR
38516
30TR
95790
ĐB
806454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/04/16

009 554 52
116 15 19 664 65
222 26 771
333 32 882
4990 96 94 91

Bình Thuận - 28/04/16

0123456789
5790
91
2171
082
4832
9952
5522
2733
7094
8264
6454
8765
3215
6196
1726
8516
5909
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K4
100N
02
200N
458
400N
8036
2067
1025
1TR
0643
3TR
08650
73991
07358
14844
36465
18055
61334
10TR
11461
64242
20TR
87272
30TR
68551
ĐB
537848

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/04/16

002 551 50 58 55 58
1661 65 67
225 772
334 36 8
448 42 44 43 991

Đồng Nai - 27/04/16

0123456789
8650
3991
1461
8551
02
4242
7272
0643
4844
1334
1025
6465
8055
8036
2067
458
7358
7848
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T4
100N
50
200N
025
400N
0185
9201
1856
1TR
1625
3TR
99257
06922
35827
25473
15317
53246
71180
10TR
20593
69521
20TR
07916
30TR
78642
ĐB
185604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 27/04/16

004 01 557 56 50
116 17 6
221 22 27 25 25 773
3880 85
442 46 993

Cần Thơ - 27/04/16

0123456789
50
1180
9201
9521
6922
8642
5473
0593
5604
025
0185
1625
1856
3246
7916
9257
5827
5317
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T04
100N
11
200N
044
400N
7400
9971
8064
1TR
3449
3TR
42880
06713
42488
99484
73408
08557
46678
10TR
36598
81527
20TR
96115
30TR
55430
ĐB
678381

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 27/04/16

008 00 557
115 13 11 664
227 778 71
330 881 80 88 84
449 44 998

Sóc Trăng - 27/04/16

0123456789
7400
2880
5430
11
9971
8381
6713
044
8064
9484
6115
8557
1527
2488
3408
6678
6598
3449
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1