• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 25/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD2
100N
29
200N
304
400N
2390
1896
7718
1TR
3256
3TR
00131
48377
34991
95921
76635
91863
69861
10TR
06649
32899
20TR
25006
30TR
14989
ĐB
237105

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 28/02/16

005 06 04 556
118 663 61
221 29 777
331 35 889
449 999 91 90 96

Tiền Giang - 28/02/16

0123456789
2390
0131
4991
5921
9861
1863
304
6635
7105
1896
3256
5006
8377
7718
29
6649
2899
4989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K4
100N
46
200N
977
400N
6831
0979
3747
1TR
4093
3TR
56849
81237
28790
07019
75795
81964
46803
10TR
94706
07658
20TR
70827
30TR
85625
ĐB
087376

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 28/02/16

006 03 558
119 664
225 27 776 79 77
337 31 8
449 47 46 990 95 93

Kiên Giang - 28/02/16

0123456789
8790
6831
4093
6803
1964
5795
5625
46
4706
7376
977
3747
1237
0827
7658
0979
6849
7019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K4
100N
52
200N
363
400N
2197
5156
0567
1TR
7694
3TR
51004
23873
30857
50179
09404
74977
05588
10TR
81423
90173
20TR
77541
30TR
36536
ĐB
739296

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 28/02/16

004 04 557 56 52
1667 63
223 773 73 79 77
336 888
441 996 94 97

Đà Lạt - 28/02/16

0123456789
7541
52
363
3873
1423
0173
7694
1004
9404
5156
6536
9296
2197
0567
0857
4977
5588
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2D7
100N
74
200N
432
400N
3393
4098
9548
1TR
8473
3TR
42310
17528
02481
97059
95398
73008
62297
10TR
52498
06612
20TR
93378
30TR
37522
ĐB
971897

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/02/16

008 559
112 10 6
222 28 778 73 74
332 881
448 997 98 98 97 93 98

TP. HCM - 27/02/16

0123456789
2310
2481
432
6612
7522
3393
8473
74
2297
1897
4098
9548
7528
5398
3008
2498
3378
7059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K4
100N
13
200N
487
400N
9408
4900
0045
1TR
2057
3TR
37059
23751
06782
03173
03574
88656
90534
10TR
07234
35564
20TR
38171
30TR
10078
ĐB
276080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 27/02/16

008 00 559 51 56 57
113 664
2778 71 73 74
334 34 880 82 87
445 9

Long An - 27/02/16

0123456789
4900
6080
3751
8171
6782
13
3173
3574
0534
7234
5564
0045
8656
487
2057
9408
0078
7059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T2
100N
06
200N
539
400N
2086
8763
0215
1TR
7841
3TR
49712
34473
99567
08794
83946
45609
88830
10TR
95993
01613
20TR
88775
30TR
60988
ĐB
636310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 27/02/16

009 06 5
110 13 12 15 667 63
2775 73
330 39 888 86
446 41 993 94

Hậu Giang - 27/02/16

0123456789
8830
6310
7841
9712
8763
4473
5993
1613
8794
0215
8775
06
2086
3946
9567
0988
539
5609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 2K4
100N
32
200N
938
400N
7737
2370
4946
1TR
2453
3TR
95468
88767
55450
13553
70534
23011
91433
10TR
52269
96286
20TR
58640
30TR
61986
ĐB
216841

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 27/02/16

0550 53 53
111 669 68 67
2770
334 33 37 38 32 886 86
441 40 46 9

Bình Phước - 27/02/16

0123456789
2370
5450
8640
3011
6841
32
2453
3553
1433
0534
4946
6286
1986
7737
8767
938
5468
2269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1