• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:53:27 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 1K4
100N
09
200N
123
400N
4618
7770
1119
1TR
2115
3TR
04641
01745
24025
80896
57861
32844
99658
10TR
70899
49618
20TR
44982
30TR
14771
ĐB
889835

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 28/01/16

009 558
118 15 18 19 661
225 23 771 70
335 882
441 45 44 999 96

Tây Ninh - 28/01/16

0123456789
7770
4641
7861
4771
4982
123
2844
2115
1745
4025
9835
0896
4618
9658
9618
09
1119
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K4
100N
02
200N
308
400N
5583
4214
0946
1TR
4386
3TR
58907
30509
39810
89895
87013
76914
27239
10TR
87982
84227
20TR
80283
30TR
27560
ĐB
549843

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/01/16

007 09 08 02 5
110 13 14 14 660
227 7
339 883 82 86 83
443 46 995

An Giang - 28/01/16

0123456789
9810
7560
02
7982
5583
7013
0283
9843
4214
6914
9895
0946
4386
8907
4227
308
0509
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K4
100N
16
200N
489
400N
8617
2667
0212
1TR
2040
3TR
27570
79992
12423
53784
52428
44158
81662
10TR
10782
28804
20TR
19979
30TR
73038
ĐB
862084

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/01/16

004 558
117 12 16 662 67
223 28 779 70
338 884 82 84 89
440 992

Bình Thuận - 28/01/16

0123456789
2040
7570
0212
9992
1662
0782
2423
3784
8804
2084
16
8617
2667
2428
4158
3038
489
9979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K4
100N
42
200N
142
400N
6777
7781
6119
1TR
7570
3TR
89972
46352
44952
82909
89465
94674
65768
10TR
42040
94488
20TR
51987
30TR
96760
ĐB
304506

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/01/16

006 09 552 52
119 660 65 68
2772 74 70 77
3887 88 81
440 42 42 9

Đồng Nai - 27/01/16

0123456789
7570
2040
6760
7781
42
142
9972
6352
4952
4674
9465
4506
6777
1987
5768
4488
6119
2909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T1
100N
82
200N
234
400N
4310
5459
4386
1TR
0699
3TR
32200
02542
48069
62951
24168
56942
12953
10TR
37000
23265
20TR
19804
30TR
49445
ĐB
135778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 27/01/16

004 00 00 551 53 59
110 665 69 68
2778
334 886 82
445 42 42 999

Cần Thơ - 27/01/16

0123456789
4310
2200
7000
2951
82
2542
6942
2953
234
9804
3265
9445
4386
4168
5778
5459
0699
8069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T01
100N
37
200N
213
400N
4258
2212
1788
1TR
3359
3TR
48001
48248
82181
56495
45759
03350
67157
10TR
49131
54006
20TR
65808
30TR
56196
ĐB
945753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 27/01/16

008 06 01 553 59 50 57 59 58
112 13 6
27
331 37 881 88
448 996 95

Sóc Trăng - 27/01/16

0123456789
3350
8001
2181
9131
2212
213
5753
6495
4006
6196
37
7157
4258
1788
8248
5808
3359
5759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1