• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:29:15 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG12D
100N
37
200N
322
400N
1438
3034
8692
1TR
6790
3TR
71535
10279
71625
11646
36972
76664
38406
10TR
29527
35472
20TR
57892
30TR
63103
ĐB
747110

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 27/12/15

003 06 5
110 664
227 25 22 772 79 72
335 38 34 37 8
446 992 90 92

Tiền Giang - 27/12/15

0123456789
6790
7110
322
8692
6972
5472
7892
3103
3034
6664
1535
1625
1646
8406
37
9527
1438
0279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K4
100N
36
200N
678
400N
7082
3019
1421
1TR
1723
3TR
28951
75537
95564
83592
60383
39630
36536
10TR
34074
46888
20TR
74646
30TR
32597
ĐB
634732

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 27/12/15

0551
119 664
223 21 774 78
332 37 30 36 36 888 83 82
446 997 92

Kiên Giang - 27/12/15

0123456789
9630
1421
8951
7082
3592
4732
1723
0383
5564
4074
36
6536
4646
5537
2597
678
6888
3019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K4
100N
20
200N
950
400N
2626
4453
3275
1TR
6821
3TR
83137
56748
42886
81352
55432
89089
24618
10TR
59763
17597
20TR
35559
30TR
30447
ĐB
272282

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 27/12/15

0559 52 53 50
118 663
221 26 20 775
337 32 882 86 89
447 48 997

Đà Lạt - 27/12/15

0123456789
20
950
6821
1352
5432
2282
4453
9763
3275
2626
2886
3137
7597
0447
6748
4618
9089
5559
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 12D7
100N
35
200N
490
400N
8282
0341
8420
1TR
7330
3TR
67479
56236
31786
30302
55074
76259
24152
10TR
62425
75391
20TR
19273
30TR
10053
ĐB
247945

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/12/15

002 553 59 52
16
225 20 773 79 74
336 30 35 886 82
445 41 991 90

TP. HCM - 26/12/15

0123456789
490
8420
7330
0341
5391
8282
0302
4152
9273
0053
5074
35
2425
7945
6236
1786
7479
6259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K4
100N
84
200N
062
400N
6851
6479
7077
1TR
0316
3TR
03553
07804
07201
35224
92743
54999
02125
10TR
90821
51619
20TR
23052
30TR
09603
ĐB
756160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 26/12/15

003 04 01 552 53 51
119 16 660 62
221 24 25 779 77
3884
443 999

Long An - 26/12/15

0123456789
6160
6851
7201
0821
062
3052
3553
2743
9603
84
7804
5224
2125
0316
7077
6479
4999
1619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T12
100N
00
200N
353
400N
8454
7621
9063
1TR
6049
3TR
02710
03004
61964
45002
31179
04467
73944
10TR
93283
80529
20TR
48482
30TR
78156
ĐB
717798

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 26/12/15

004 02 00 556 54 53
110 664 67 63
229 21 779
3882 83
444 49 998

Hậu Giang - 26/12/15

0123456789
00
2710
7621
5002
8482
353
9063
3283
8454
3004
1964
3944
8156
4467
7798
6049
1179
0529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K4
100N
58
200N
689
400N
9016
6149
2909
1TR
5474
3TR
45667
66334
30393
52327
91683
50254
34365
10TR
64442
48757
20TR
15180
30TR
10592
ĐB
403811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 26/12/15

009 557 54 58
111 16 667 65
227 774
334 880 83 89
442 49 992 93

Bình Phước - 26/12/15

0123456789
5180
3811
4442
0592
0393
1683
5474
6334
0254
4365
9016
5667
2327
8757
58
689
6149
2909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1