• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL48
100N
05
200N
770
400N
6012
5905
7176
1TR
2350
3TR
94096
09495
84929
00452
05467
89633
98217
10TR
37122
79204
20TR
57331
30TR
61122
ĐB
351041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 27/11/15

004 05 05 552 50
117 12 667
222 22 29 776 70
331 33 8
441 996 95

Vĩnh Long - 27/11/15

0123456789
770
2350
7331
1041
6012
0452
7122
1122
9633
9204
05
5905
9495
7176
4096
5467
8217
4929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS48
100N
50
200N
923
400N
7414
8299
0459
1TR
5331
3TR
04996
84452
09152
83557
01828
93560
24610
10TR
57701
15505
20TR
94441
30TR
52523
ĐB
027663

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 27/11/15

001 05 552 52 57 59 50
110 14 663 60
223 28 23 7
331 8
441 996 99

Bình Dương - 27/11/15

0123456789
50
3560
4610
5331
7701
4441
4452
9152
923
2523
7663
7414
5505
4996
3557
1828
8299
0459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV48
100N
23
200N
045
400N
1006
7591
0458
1TR
8581
3TR
68236
29641
59324
73012
59053
01832
78064
10TR
44460
26510
20TR
13708
30TR
58411
ĐB
847503

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 27/11/15

003 08 06 553 58
111 10 12 660 64
224 23 7
336 32 881
441 45 991

Trà Vinh - 27/11/15

0123456789
4460
6510
7591
8581
9641
8411
3012
1832
23
9053
7503
9324
8064
045
1006
8236
0458
3708
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 11K4
100N
08
200N
393
400N
8619
6385
1206
1TR
7461
3TR
50574
11724
37681
75650
06409
59916
45805
10TR
74652
00832
20TR
77927
30TR
24606
ĐB
603561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 26/11/15

006 09 05 06 08 552 50
116 19 661 61
227 24 774
332 881 85
4993

Tây Ninh - 26/11/15

0123456789
5650
7461
7681
3561
4652
0832
393
0574
1724
6385
5805
1206
9916
4606
7927
08
8619
6409
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG11K4
100N
20
200N
861
400N
3198
6190
4837
1TR
9672
3TR
04134
74525
85755
83892
56009
21168
22984
10TR
77228
23957
20TR
29871
30TR
79710
ĐB
226840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 26/11/15

009 557 55
110 668 61
228 25 20 771 72
334 37 884
440 992 98 90

An Giang - 26/11/15

0123456789
20
6190
9710
6840
861
9871
9672
3892
4134
2984
4525
5755
4837
3957
3198
1168
7228
6009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 11K4
100N
62
200N
546
400N
1175
3316
8678
1TR
8249
3TR
11952
09419
60003
75089
12686
52997
51760
10TR
56189
86461
20TR
05782
30TR
91306
ĐB
423272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 26/11/15

006 03 552
119 16 661 60 62
2772 75 78
3882 89 89 86
449 46 997

Bình Thuận - 26/11/15

0123456789
1760
6461
62
1952
5782
3272
0003
1175
546
3316
2686
1306
2997
8678
8249
9419
5089
6189
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1