• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K39T9
100N
19
200N
947
400N
7228
3478
7569
1TR
1063
3TR
04000
01649
16607
41007
71463
44671
41848
10TR
04718
47437
20TR
96169
30TR
37293
ĐB
107640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 27/09/16

000 07 07 5
118 19 669 63 63 69
228 771 78
337 8
440 49 48 47 993

Bến Tre - 27/09/16

0123456789
4000
7640
4671
1063
1463
7293
947
6607
1007
7437
7228
3478
1848
4718
19
7569
1649
6169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9D
100N
50
200N
124
400N
1794
3997
9271
1TR
2430
3TR
09835
84268
40682
00716
60484
06045
46076
10TR
45615
60353
20TR
36240
30TR
90350
ĐB
991534

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 27/09/16

0550 53 50
115 16 668
224 776 71
334 35 30 882 84
440 45 994 97

Vũng Tàu - 27/09/16

0123456789
50
2430
6240
0350
9271
0682
0353
124
1794
0484
1534
9835
6045
5615
0716
6076
3997
4268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K4
100N
55
200N
181
400N
6260
4999
9206
1TR
3570
3TR
28349
83518
49703
56783
63923
01895
06483
10TR
26081
88939
20TR
52690
30TR
30290
ĐB
355076

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 27/09/16

003 06 555
118 660
223 776 70
339 881 83 83 81
449 990 90 95 99

Bạc Liêu - 27/09/16

0123456789
6260
3570
2690
0290
181
6081
9703
6783
3923
6483
55
1895
9206
5076
3518
4999
8349
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9E2
100N
28
200N
766
400N
7963
9090
6070
1TR
7705
3TR
06081
75207
14497
78072
20194
32663
01639
10TR
67434
11890
20TR
74644
30TR
15424
ĐB
352543

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/09/16

007 05 5
1663 63 66
224 28 772 70
334 39 881
443 44 990 97 94 90

TP. HCM - 26/09/16

0123456789
9090
6070
1890
6081
8072
7963
2663
2543
0194
7434
4644
5424
7705
766
5207
4497
28
1639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B39
100N
07
200N
327
400N
9393
4694
9870
1TR
8396
3TR
16572
85402
06561
67785
60054
44873
37939
10TR
04659
85128
20TR
63231
30TR
88309
ĐB
985155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 26/09/16

009 02 07 555 59 54
1661
228 27 772 73 70
331 39 885
4996 93 94

Đồng Tháp - 26/09/16

0123456789
9870
6561
3231
6572
5402
9393
4873
4694
0054
7785
5155
8396
07
327
5128
7939
4659
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T09K4
100N
28
200N
949
400N
5436
1470
5785
1TR
1895
3TR
22732
02395
88979
80530
37578
80113
09107
10TR
47631
97777
20TR
64849
30TR
75005
ĐB
962998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 26/09/16

005 07 5
113 6
228 777 79 78 70
331 32 30 36 885
449 49 998 95 95

Cà Mau - 26/09/16

0123456789
1470
0530
7631
2732
0113
5785
1895
2395
5005
5436
9107
7777
28
7578
2998
949
8979
4849
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1