• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:07:59 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6E2
100N
56
200N
334
400N
0652
2531
4015
1TR
4234
3TR
75231
35065
30023
68705
31918
02082
92780
10TR
20456
36386
20TR
27135
30TR
24960
ĐB
525463

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 27/06/16

005 556 52 56
118 15 663 60 65
223 7
335 31 34 31 34 886 82 80
49

TP. HCM - 27/06/16

0123456789
2780
4960
2531
5231
0652
2082
0023
5463
334
4234
4015
5065
8705
7135
56
0456
6386
1918
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B26
100N
83
200N
180
400N
7366
5441
3640
1TR
6773
3TR
11699
45686
72025
32585
15887
80934
74728
10TR
40334
24308
20TR
23035
30TR
51922
ĐB
393411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/06/16

008 5
111 666
222 25 28 773
335 34 34 886 85 87 80 83
441 40 999

Đồng Tháp - 27/06/16

0123456789
180
3640
5441
3411
1922
83
6773
0934
0334
2025
2585
3035
7366
5686
5887
4728
4308
1699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T06K4
100N
27
200N
855
400N
7463
7065
7710
1TR
7490
3TR
83700
78014
70188
32674
66557
45903
21296
10TR
30820
17652
20TR
42939
30TR
07554
ĐB
849827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 27/06/16

000 03 554 52 57 55
114 10 663 65
227 20 27 774
339 888
4996 90

Cà Mau - 27/06/16

0123456789
7710
7490
3700
0820
7652
7463
5903
8014
2674
7554
855
7065
1296
27
6557
9827
0188
2939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD6
100N
78
200N
309
400N
7684
7179
1479
1TR
6857
3TR
02835
84851
95315
42372
59311
36960
13770
10TR
86054
43145
20TR
04597
30TR
23893
ĐB
190642

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 26/06/16

009 554 51 57
115 11 660
2772 70 79 79 78
335 884
442 45 993 97

Tiền Giang - 26/06/16

0123456789
6960
3770
4851
9311
2372
0642
3893
7684
6054
2835
5315
3145
6857
4597
78
309
7179
1479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K4
100N
94
200N
049
400N
9223
6001
2528
1TR
4922
3TR
88761
67895
53145
12531
21818
09191
92138
10TR
46588
25502
20TR
92881
30TR
57091
ĐB
267732

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/06/16

002 01 5
118 661
222 23 28 7
332 31 38 881 88
445 49 991 95 91 94

Kiên Giang - 26/06/16

0123456789
6001
8761
2531
9191
2881
7091
4922
5502
7732
9223
94
7895
3145
2528
1818
2138
6588
049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K4
100N
21
200N
967
400N
5834
0137
2405
1TR
5068
3TR
56992
03536
37219
23884
56432
56764
78521
10TR
03127
36843
20TR
86497
30TR
71423
ĐB
783735

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 26/06/16

005 5
119 664 68 67
223 27 21 21 7
335 36 32 34 37 884
443 997 92

Đà Lạt - 26/06/16

0123456789
21
8521
6992
6432
6843
1423
5834
3884
6764
2405
3735
3536
967
0137
3127
6497
5068
7219
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1