• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL22
100N
30
200N
502
400N
8200
6059
7041
1TR
9225
3TR
75865
20465
23246
22992
64545
59282
99373
10TR
00516
21549
20TR
15128
30TR
43869
ĐB
885330

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 27/05/16

000 02 559
116 669 65 65
228 25 773
330 30 882
449 46 45 41 992

Vĩnh Long - 27/05/16

0123456789
30
8200
5330
7041
502
2992
9282
9373
9225
5865
0465
4545
3246
0516
5128
6059
1549
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS22
100N
53
200N
812
400N
4782
2904
7952
1TR
1644
3TR
94242
70521
22185
74593
77070
32311
09428
10TR
62002
73724
20TR
20003
30TR
69140
ĐB
043492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 27/05/16

003 02 04 552 53
111 12 6
224 21 28 770
3885 82
440 42 44 992 93

Bình Dương - 27/05/16

0123456789
7070
9140
0521
2311
812
4782
7952
4242
2002
3492
53
4593
0003
2904
1644
3724
2185
9428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV22
100N
94
200N
627
400N
1420
4757
5514
1TR
8476
3TR
86181
75459
00109
48890
88320
40821
72302
10TR
02715
40216
20TR
37139
30TR
20170
ĐB
250932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 27/05/16

009 02 559 57
115 16 14 6
220 21 20 27 770 76
332 39 881
4990 94

Trà Vinh - 27/05/16

0123456789
1420
8890
8320
0170
6181
0821
2302
0932
94
5514
2715
8476
0216
627
4757
5459
0109
7139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
87
200N
323
400N
9238
7739
1866
1TR
6377
3TR
53373
05450
49314
39589
30998
03338
62443
10TR
92841
90536
20TR
36985
30TR
55924
ĐB
841693

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 26/05/16

0550
114 666
224 23 773 77
336 38 38 39 885 89 87
441 43 993 98

Tây Ninh - 26/05/16

0123456789
5450
2841
323
3373
2443
1693
9314
5924
6985
1866
0536
87
6377
9238
0998
3338
7739
9589
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K4
100N
43
200N
455
400N
6667
2157
5929
1TR
4996
3TR
26393
75090
38693
26932
87499
27772
56448
10TR
17600
55781
20TR
54496
30TR
54682
ĐB
489559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 26/05/16

000 559 57 55
1667
229 772
332 882 81
448 43 996 93 90 93 99 96

An Giang - 26/05/16

0123456789
5090
7600
5781
6932
7772
4682
43
6393
8693
455
4996
4496
6667
2157
6448
5929
7499
9559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
01
200N
988
400N
4219
4633
5348
1TR
9949
3TR
31215
93741
31145
42741
85887
41976
95694
10TR
48073
52398
20TR
05577
30TR
77911
ĐB
266694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 26/05/16

001 5
111 15 19 6
2777 73 76
333 887 88
441 45 41 49 48 994 98 94

Bình Thuận - 26/05/16

0123456789
01
3741
2741
7911
4633
8073
5694
6694
1215
1145
1976
5887
5577
988
5348
2398
4219
9949
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1